Tilbake til listen

VINDUSSPYLER, VINDUSVISKER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjøretøyet har en frontrutevisker med en regnsensor

Regnsensoren er festet på frontruten foran bakspeilet.

A Et enkelt sveip med viskerne

Et kort trykk utløser ett sveip med viskerne.

B slå av

C Automatisk viskerfunksjon

Når du velger denne stillingen, starter systemet viskerne med en passende hastighet når sensoren registrerer vann på frontruten. Det er mulig å endre grensen for utløsning og tiden mellom viskingen ved å vri ringen 2:

- F: minste følsomhet;

- G: høyeste følsomhet.

Jo høyere følsomhet, jo raskere blir reaksjonen og hastigheten til viskerne.

Når du aktiverer automatisk visking, eller hvis du øker følsomheten, utføres det én visking.

Merk:

- Regnsensoren er bare ment å være et hjelpemiddel for føreren. Ved redusert sikt bør føreren aktivere viskerne manuelt. Ved tåke eller snø starter ikke viskerne automatisk - føreren må selv slå dem på ved behov.

- Automatisk visking aktiveres ikke ved start av motoren hvis det er kuldegrader ute. Den aktiveres automatisk når kjørehastigheten er over ca. 8 km/t.

- Ikke aktiver automatisk visking ved tørt vær.

- Fjern all is fra frontruten før automatisk visking aktiveres.

- Ved vasking i en bilvask med rullebørster settes ringen 1 på spaken B til stopp-posisjonen for å deaktivere automatisk visking.

Funksjonsfeil

Hvis det skulle oppstå en feil med automatisk visking, settes viskerne til intervallvisking. Ring en godkjent forhandler.

Funksjonen til regnsensoren kan forstyrres av:

- Ødelagte vindusviskere: Hvis et viskerblad etterlater seg et lag med vann eller spor i følerens registreringssone, kan det øke reaksjonstiden til den automatiske viskingen eller gi økt viskefrekvens.

- Vindusviskingen blir mindre følsom (eller reagerer ikke i det hele tatt) hvis det er et hakk eller en sprekk i nærheten av sensoren, eller hvis den er dekket av støv, smuss, insekter eller is. Bruk av rengjøringsvoks og vannavstøtende kjemikaler kan også gi redusert effekt.

D Langsom sammenhengende visking

E Rask sammenhengende visking

Spesialfunksjon

Under kjøring reduseres viskerhastigheten hver gang kjøretøyet stanser. Rask viskerhastighet reduseres for eksempel til normal viskerhastighet. Når du kjører videre, går viskingen tilbake til hastigheten som opprinnelig var valgt.

Hvis spak 1 brukes, overstyres og avbrytes den automatiske funksjonen.

Forholdsregler

- Hvis det er is på frontruten, må du kontrollere at bladene ikke sitter fast før du bruker viskerne. Hvis ikke, kan du risikere å skade både viskerbladene og -motoren.

- Ikke bruk viskerne på en tørr frontrute. Det kan føre til for tidlig slitasje eller skade på viskerne.

Bestemt frontruteviskerstilling (servicestilling)

I denne stillingen kan viskerne løftes og fjernes fra frontruten.

Det kan være nyttig:

- Rengjøre bladene;

- Løfte viskerne fra frontruten om vinteren;

- skift bladene VISKERBLADER: skifte.

Tenningen må være på og motoren må være av før du løfter spaken 1 to ganger til stilling A (enkeltvisking). Bladene stopper litt unna panseret.

Når viskerne er foldet ned igjen på frontruten og tenningen er på, flytter du spaken 1 til stilling A (enkeltvisking) for å sette viskerne tilbake i lav stilling.

Plasser viskerne på frontruten igjen før du skrur på tenningen. Hvis ikke risikerer du skade på panseret eller viskerne når de slås på.

Før du foretar deg noe med frontruten (vaske bilen, fjerne is, rengjøre frontruten osv.), må du sette spak 1 tilbake til stilling B (stopp).

Fare for personskade og/eller annen skade.

Hvis det er noen form for hindringer på frontruten (smuss, snø, is osv.), må du rengjøre den (også det midtre området bak bakspeilet) før du bruker viskerne (fare for overoppheting av viskermotoren).

Hvis en gjenstand hindrer bevegelsen til et blad, kan viskeren skades. Fjern hindringen og start viskerne igjen med viskerspaken.

Vindusspyler

Slå på tenningen , trekk spaken 1 mot deg og slipp den.

Hvis du drar lenge, utløses vindusspyleren og to sveip med viskerne. Et tredje sveip følger etter noen sekunder.

På kjøretøy med multimedieskjerm kan du velge å aktivere eller deaktivere det tredje sveipet med bladene. TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER

Merk: når temperaturen er under null, er det fare for at spylervæsken fryser på frontruten og gir redusert sikt. Varm opp frontruten med avduggings-funksjonen før du bruker spylerne.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i stilling B (stopp).

Fare for personskade.

Effektiviteten til et viskerblad

Sjekk tilstanden til viskerbladene. Hvor lenge de varer, avhenger av deg:

- Det må være rent. Rengjør bladet og ruten regelmessig med såpevann.

- Ikke bruk det når ruten er tørr.

- Løsne det fra ruten når det ikke har blitt brukt på lang tid.

De må uansett skiftes så snart de ikke fungerer like godt som de skal, ca. én gang i året. VISKERBLADER: skifte.

Forholdsregler ved bruk av viskerne

- Når det er kaldt eller snør, må du rengjøre ruten før du starter viskerne (fare for overoppheting av viskermotoren).

- Pass på at det ikke er noe som hindrer bladet.