SPESIELLE FUNKSJONER FOR DIESELMODELLER: Partikkelfilter

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Turtall, dieselmotor

Dieselmotorer har en innsprøytingspumpe som hindrer at motorturtallet overskrider grenseverdiene , uansett hvilket gir som er valgt.

Hvis meldingen ”Kontroller Avgassrensing” vises sammen med varsellampene Ä og ©, må du straks kontakte en autorisert forhandler.

Avhengig av drivstoffkvaliteten blir det av og til sluppet ut hvit røyk under kjøring.

Dette skyldes en automatisk rengjøring av eksospartikkelfilteret, og påvirker ikke kjøreegenskapene.

Hvis du går tom for drivstoff

Hvis tanken har blitt fylt opp etter å vært fullstendig tom for drivstoff, må drivstoffsystemet initialiseres på nytt: DRIVSTOFFTANK før motoren startes på nytt.

Motorrøykopasitetsetikett

Du finner informasjonen 1 på etiketten A som er festet i motorrommet eller, avhengig av kjøretøyet, på kjøretøyets identifikasjonsskilt KJØRETØYETS IDENTIFIKASJONSSKILT.

1 Dieseleksosutslipp.

Forholdsregler om vinteren

Slik unngår du problemer ved temperaturer under null:

- Pass på at batteriet alltid er fullt oppladet.

- Sørg for at det alltid er rikelig med drivstoff på tanken, slik at det ikke dannes kondensvann i bunnen av tanken.

Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.

Partikkelfilter

Partikkelfilteret blir brukt i behandlingen av eksosgass fra dieselmotorer.

Varsellampen (kjøretøyavhengig) vises i instrumentpanelet når filteret begynner å bli tilstoppet og trenger rengjøring.

Gjør som følger: Hvis -varsellampen tennes, fortsetter du å kjøre i henhold til trafikkforholdene og fartsgrensen til lampen slukkes igjen. Ikke la motorturtallet falle under 2000 rpm, hvis mulig.

Varsellampen slukkes etter ca. 10-20 minutter.

kan vises i instrumentpanelet samtidig som motorturtallet øker og kjølesystemet aktiveres for å rengjøre partikkelfilteret.

Merk: Varsellampen kan tennes på nytt hvis kjøreforholdene ikke er helt optimale med hensyn til rengjøring av filteret. Hvis du stanser bilen, eller hvis motorturtallet faller under 2 000 rpm før varsellampen slukker, må operasjonen eventuelt gjentas.

Du kan forenkle partikkelfilterregenereringen ved å kjøre en lengre tur (minst 20 minutter) på en hovedvei hver 200 km.

Hvis filteret er fullt, lyser ©-varsellampen og (kjøretøyavhengig) -varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Kontroller Insprutning”. I så fall må du kontakte en autorisert forhandler.

Hvis ®-varsellampen og (kjøretøyavhengig) -varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Motorfeil fare”, må du stanse bilen, slå av motoren og kontakte en autorisert forhandler.

Varsellyset ® krever at du stanser umiddelbart av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen. Ring en godkjent forhandler.