Tilbake til listen

PANSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Panseret åpnes ved å åpne en luke nede til venstre på dashbordet og trekke i 1-hendelen.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Ikke legg trykk på panseret. Det er fare for at panseret kan lukkes ved et uhell.

Slik åpner du panseret

Løft forsiktig panseret litt, og skyv tappen 2 i pilens retning A for å løsne kroken.

Løft panseret og før det oppover til det holdes på plass av de to støttene 3.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for personskade.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

Slik lukker du panseret

Kontroller at du ikke har glemt igjen noe i motorrommet før du lukker panseret.

For å lukke det igjen holder du panseret på midten og senker det til 25 cm over lukket posisjon. Slipp det herfra. Kjenn etter at panseret er skikkelig lukket. Hvis det ikke låses av seg selv under sin egen vekt, må det trykkes forsiktig til det er helt låst.

Påse at panseret er skikkelig låst.

Kontroller at ingenting hindrer at sperren låses (grus, stoff osv.).

Når du har gjort noe i motorrommet, må du passe på at du ikke har glemt igjen noe (stoff, verktøy osv.).

Hvis du gjør det, kan det føre til motorskade eller brann.

Hvis det skjer et lite sammenstøt med radiatorgrillen eller panseret, må du få en godkjent forhandler til å kontrollere panserlåsen så snart som mulig.