STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kortet må være i registreringssone 1 eller, avhengig av kjøretøyet, i registreringssone 2.

For å starte:

- biler med automatisk girkasse, i stilling P: trykk på bremsepedalen, trykk på knappen 3 og slipp bremsepedalen når motoren har startet;

- biler med manuell girkasse: Trykk på bremsepedalen, trykk på knappen 3 og slipp bremsepedalen når motoren har startet. Hvis et gir er aktivert, trykker du også på clutchpedalen.

Spesialfunksjoner

- Hvis en av startbetingelsene ikke er oppfylt, vises meldingen ”Trå på brems + start” eller ”Trå inn clutch + START” eller ”Velg girkasse posisjon P” i instrumentpanelet;

- i enkelte tilfeller må du bevege litt på rattet mens du trykker på startknappen 3 for å låse opp rattstammen. Meldingen ”Vri på ratt + start” varsler deg om dette.

Merk: på kjøretøy med manuell girkasse vises meldingen ”Trå inn clutch” i instrumentpanelet hvis motoren stopper.

Trykk clutchpedalen helt inn for å starte motoren på nytt.

Avhengig av kjøretøyet har du kanskje en digital nøkkel som tilbyr alle funksjonene til kortet.

Hvis et kort har blitt liggende i kjøretøyet og dørene er låst med den digitale nøkkelen, hindres imidlertid alle funksjonene i kortet.

For mer informasjon DIGITAL NØKKEL

Håndfri start med åpen bakluke

I dette tilfellet bør ikke kortet være plassert i bagasjerommet for å hindre fare for tap.

Bruk av tilbehør

(slå på tenningen)

Når du har låst opp bilen og satt deg inn i den, kan du begynne å bruke noen av funksjonene (radio, navigasjon, viskere osv.).

Hvis du vil bruke de andre funksjonene, må kortet befinne seg i kupéen. Deretter trykker du på knappen 3 uten å trykke inn pedalene.

Funksjonsfeil

I enkelte tilfeller kan det hende at håndfrikortet ikke fungerer:

- hvis batteriet i kortet er tomt.

- I nærheten av apparater som bruker den samme frekvensen som kortet (skjerm, mobiltelefon, videospill osv.);

- kjøretøyet befinner seg i et område med høy elektromagnetisk stråling.

Meldingen Plasser kort på sonen + start vises i instrumentpanelet.

Trykk inn bremse- eller clutchpedalen, og plasser kortet 5 (knappsiden) på det området merket med symbolet 4. Trykk på knappen 3 for å starte motoren. Meldingen forsvinner.

Forutsetninger for å stanse motoren

Bilen må stå i ro med girspaken i stilling P (automatisk girkasse).

Med kortet i kupeen, trykk på knapp 3: Motoren stanser. Rattstammen låses når du åpner en dør eller låser bilen.

Hvis kortet ikke lenger befinner seg i kupéen eller hvis kortets batterinivå er lavt når kjøretøyet står stille og du forsøker å stanse motoren, vises meldingen ”Nøkkelkort usynl press/hold START” i instrumentpanelet. Trykk på knappen 3 i minst to sekunder. Hvis kortet ikke lenger befinner seg i kupeen, må du finne det igjen før du trykker inn knappen. Det er ikke mulig å starte motoren igjen uten kortet.

Når du stanser motoren, kan eventuelt tilbehør (radio osv.) fortsatt brukes i ca. 10 minutter.

Når førerdøren åpnes, slås tilbehøret av.

Slå aldri av tenningen før kjøretøyet har stoppet helt. Når motoren er stanset, vil ikke servobremsen, servostyringen osv. og det passive sikkerhetsutstyret som airbags og strammere lenger fungere.

Kontroller at motoren er slått helt av før du forlater kjøretøyet, og sjekk at du har med deg kortet.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.