Tilbake til listen

OPPBEVARINGSROM, HOLDERE I KUPEEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oppbevaringsrom i fordør 1

Åpne oppbevaringsrommet 2

Øvre oppbevaringsrom i dashbordet på førersiden A

Trykk på knappen 3, plasser hånden i områdene 4 og løft for å åpne oppbevaringsrommet A.

Det anbefales at du åpner oppbevaringsrommet bare når kjøretøyet står i ro.

Ingenting bør plasseres på gulvet foran føreren som gjenstander som kan skli under pedalen under bremsing og dermed hindre bruken av denne.

Kontroller at oppbevaringsrommet på dashbordet A er riktig lukket før du kjører.

Fare for at førerens synsfelt er hindret hvis det åpnes utilsiktet.

Oppbevaringsrom 5

Oppbevaringsrom i midtkonsollen / trådløs lader - induksjonslading 6

Se instruksjonene for multimediesystemet hvis du vil vite mer om induksjonsladesonen.

Avhengig av landet og abonnementet, er induksjonsladeområdet 6 også plasseringsområdet for smarttelefoner som er utstyrt med en digital nøkkel DIGITAL NØKKEL.

Dashbordoppbevaring 7

Oppbevaringsrom 8

Pass på å ikke plassere harde, tunge eller spisse gjenstander i de åpne oppbevaringsrommene slik at de kan treffe passasjerene ved brå svinging, bremsing eller i tilfelle en ulykke.

Koppholdere 9

Koppholderen er utstyrt med festekroker for å holde koppen på plass (kjøretøyavhengig).

Brukes til oppbevaring av askebeger, brusbokser osv.

Oppbevaringsrom i midtre armlene 11

Løft dekselet på armlenet 10.

Oppbevaringsrom i midtkonsollen 12

Når du svinger, gasser eller bremser, må du påse at uttaket som holdes av koppholderen, ikke løsner.

Det er fare for skade hvis du søler varm væske.

Fremre, øvre oppbevaringsrom i kupeen 13

Ikke bruk det som hjelp for å komme inn i eller ut av kjøretøyet, og ikke heng i det.

Ikke plasser våte gjenstander eller beholdere med væske i øvre oppbevaringsrom i førerhuset.

Ikke heng opp tunge og/eller skarpe gjenstander som kan falle ned under kjøring.

Fare for personskade.

Oppbevaringsskuff i kupéen 14

Hvis det er montert på kjøretøyet, drar du i hendelen 15 for å åpne.

Hanskerom

Hvis det er montert på kjøretøyet, drar du i hendelen 16 for å åpne.

Oppbevaringsrom i kupeen 17

Oppbevaringsrom i skyvedør 18

Gjenstander lagret i oppbevaringsrommene i skyvedøren skal ikke stikke ut fra oppbevaringsrommet, slik at det ikke hindrer skyvedøren.

Oppbevaringsrom 19

Stryk en hånd i posisjon 20, og dra for å åpne oppbevaringsrommet 19.

Oppbevaringslommer i baksetet 21

Bagasjehyller bak 22

Løft dem til horisontal stilling.

Merk: maksimal tillatt last på bagasjehyllen er 5 kg, jevnt fordelt.

Oppbevaringsrom 23 under passasjerforsetet

(for kjøretøy med forsete for to)

Slik finner du den:

- trekk ut fremre del av seteputen C så langt det går;

- løft deretter bakre del B av puten, og sving på setebasen.

Gjør dette i omvendt rekkefølge for å legge ned setet:

- løft opp seteputen for å sette den bakre delen B av puten under seteryggen;

- skyv ned på fremre del av puten C for å feste setebasen.

Kontroller at dekslet er riktig festet.

Bagasjehylle, 24 oppbevaringsområde 25, penneholder 26 og koppholder 27

(kjøretøyavhengig)

Senk seteryggen D FORSETER.

Koppholderen er utstyrt med festekroker for å holde koppen på plass (kjøretøyavhengig). Brukes til plassering av askebeger, kopp osv.

Maksimal tillatt lastvekt i oppbevaringsområdet 23: 10 kg.

Når du svinger, gasser eller bremser, må du påse at uttaket som holdes av koppholderen, ikke løsner.

Det er fare for skade hvis du søler varm væske.

Brett 24

For å fjerne hyllen trykker du på kontrollen 28 (bevegelse E) løfter hyllen (bevegelse F).

Du kan este dokumenter med klemmen 29.

Du kan feste klistrelapper til det egne området på klemmen 29.

Sette på hyllen igjen:

- sett enden 31 av hyllen inn i sporet 30.

- trykk på 28 kontrollen (bevegelse E) og plasser bagasjehyllen i oppbevaringsstilling.

- slipp 28 kontrollen.

Merk: pass på at du fyller på plass hyllen riktig, og fjerner gjenstander fra koppholderen før du løfter seteryggen i midten. Kontroller at ryggen på midtre sete er låst i posisjon.

Klaffer 32 ved føttene til baksetene på andre rad

(for biler med 7 seter)

I disse rommene er det plass til veikart, håndbøker, klær eller lignende.

Kleskroker 33

Krokene kan være plassert i taket bak setene (kjøretøyavhengig).

Av hensyn til sikkerheten kan disse krokene bare brukes til å henge opp klær.

Merk: maksimal tillatt belastning er 4 kg.

INDUKTIONSLADDARE FÖR SMARTPHONE