Tilbake til listen

FORSETER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Flytte et sete fremover eller bakover

Avhengig av setet løfter du stangen 1 eller håndtaket 4 for å løsne setet. Slipp hendelen når seteryggen er i riktig stilling og kontroller at den har gått i lås.

Justere høyden på førersetet

Flytt spaken 3 så mange ganger som nødvendig:

- oppover for å heve setet;

- nedover for å senke setet.

Vippe seteryggen

Avhengig av setet løfter du spaken 2 og vipper seteryggen til den er i ønsket posisjon.

Pass på at seteryggen går skikkelig i lås etter en justering.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene. Når du flytter setet, må du påse at ingenting hindrer de bevegelige delene og låsingen deres.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Vi anbefaler at du ikke legger seteryggene for langt tilbake for å sikre at virkemåten til setebeltene ikke reduseres.

Ikke plasser gjenstander på gulvet (foran føreren), da disse kan skli ved brå bremsing slik at du ikke får brukt pedalene.

Midtre armlene 5

(kjøretøyavhengig)

Justering av korsryggstøtten

Senk hendel 6 for å øke støtten, løft den for å redusere støtten.

Modell med forsete for to

Avhengig av kjøretøyet kan de sentrale seteryggene slås ned.

Felle ned seteryggen

Trekk i tappen 7 for å låse opp seteryggen og senke den A.

Når du senker, må du vippe nakkestøtten slik at den er plassert under midtkonsollen.

Løfte seteryggen

Løft seteryggen, og klikk den på plass. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Stasjonsvogn-versjon i flat posisjon

Avhengig av kjøretøymodell, kan passasjerseteryggen felles ned på setebasen, slik at den blir liggende flatt.

- Deaktiver airbag for passasjersetet foran BARNESIKRING: Deaktivere, aktivere airbag på passasjersiden foran;

- hold i håndtaket 4, og flytt setet så langt tilbake som mulig;

- Hold øverst i seteryggen for å gjøre klar til å legge det ned;

- trekk i spaken 2, og skyv seteryggen ned og forover. Når du senker seteryggen, må du vippe nakkestøtten 8 for å posisjonere den under dashbordet;

- trykk på setebasen for å sikre at den er riktig plassert på gulvet;

- sørg for at det ikke er noe som hindrer setets bevegelse;

- setet låses automatisk. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Hold i seteryggen når den legges ned i flat stilling.

Fare for personskade.

Etiketten B på setebasen minner deg på disse instruksjonene.

Største vekt på setet i flat stilling er 80 kg. Vekten må være jevnt fordelt.

Etiketten B på setebasen minner deg på disse instruksjonene.

Flytting av setet

Sørg for at det ikke er noe som hindrer setets bevegelse.

- trekk i spaken 2, løft seteryggen, og forsikre deg om at den er riktig låst;

- endre stilling på setebasen ved å legge hånden på fremre del av setebasen.

Når den bakre seteryggen er felt ned, skal du flytte forsetene forsiktig.

Husk å aktivere airbag for passasjersiden foran igjen før en passasjer inntar setet BARNESIKRING: Deaktivere, aktivere airbag på passasjersiden foran.

Legg hånden på fremre del av setebasen når du endrer stilling på den.

Fare for klemming.

Når den fremre seteryggen er i flat stilling, må du deaktivere airbag på passasjersiden foran.

Fare for alvorlig personskade hvis airbag utløses mens gjenstander ligger på seteryggen i flat stilling.

Varebil-versjon flat posisjon

Seteryggen på passasjersiden kan felles ned på setebasen for å lage en flat posisjon.

- Deaktiver airbag for passasjersetet foran BARNESIKRING: Deaktivere, aktivere airbag på passasjersiden foran;

- kontroller at gulvet er fritt for gjenstander

- lås opp setebunnen ved å løfte håndtaket 10 og flytte setet fremover, på gulvet (bevegelse D) ved å ta tak i bakdelen C;

- trykk på setebunnen for å sikre at den er riktig plassert på gulvet. Det er fare for at seteryggen blir ripet opp hvis den er feil plassert;

- Fjern nakkestøtten 9 fra setet;

- Oppbevar nakkestøtten 9 i holderen under setebasen;

- lås opp seteryggen ved å løfte hendel 10 igjen, og plasser den horisontalt (bevegelse E).

Etiketten F på siden av setebasen minner deg på disse instruksjonene.

Ikke bruk nakkestøtteholderen 9 til å oppbevare andre gjenstander.

Fare for skade på seteledningsnettet.

De 11 ringene plassert på hver side av passasjersetet foran kan brukes til å feste lasten som er plassert på setet i flat gulvstilling.

Av hensyn til din egen sikkerhet må du feste alle gjenstander som fraktes, med setet i flat gulvstilling.

For å sette setet tilbake i komfortstilling følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge. Kontroller at nakkestøtten er riktig plassert.

Husk å aktivere airbag for passasjersiden foran igjen før en passasjer inntar setet BARNESIKRING: Deaktivere, aktivere airbag på passasjersiden foran.

Maksimal vekt på setet i flat stilling er 80 kg. Vekten må være jevnt fordelt.

Maksimal høyde for gjenstander på setet i flat gulvstilling er 50 cm.

Etiketten G på siden av setebasen minner deg på disse instruksjonene.

Når den fremre seteryggen er i flat stilling, må du deaktivere airbag på passasjersiden foran.

Fare for alvorlig personskade hvis airbag utløses mens gjenstander ligger på seteryggen i flat stilling.

Etiketten F på siden av setebasen minner deg på disse instruksjonene.

Oppvarmede seter

Slå på tenningen:

- Et første trykk på bryteren 12 på ønsket sete starter varmesystemet med full effekt. Begge varsellampene på den integrerte bryteren tennes.

- Et trykk til på bryteren setter oppvarmingen til lav. Ett integrert varsellys tennes.

- Et tredje trykk slår av varmen.

Funksjonsfeil

Hvis det oppstår en feil, slukkes varsellampen for 12-bryteren for det aktuelle setet etter ca. 5 sekunder.

Kontakt en autorisert forhandler.

SÄTESVÄRME