Tilbake til listen

DEKKTRYKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etikett A

Åpne døren for å lese den.

Dekktrykkene bør sjekkes når dekkene er kalde.

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, øker trykkene fra 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI). Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

B: mål på dekkene som er montert på kjøretøyet.

C: Beregnet kjørehastighet.

D: Trykk i dekkene foran.

E: Trykk i dekkene bak.

F: Dekktrykk for reservehjulet.

G: dimensjon for reservehjulet.

Kjøretøy utstyrt med et varslingssystem for dekktrykktap

Ved for lavt dekktrykk (punktering osv.) tennes varsellampen i instrumentpanelet. DEKKTRYKKVARSEL DEKKTRYKKOVERVÅKING.

Se Dekksikkerhet og bruk av kjettinger: for informasjon om serviceforhold og bruk av kjettinger (kjøretøyavhengig). DEKK.

Kjøretøy med full last (maksimal tillatt full vekt) og med tilhenger

Høyeste hastighet må begrenses til 100 km/t, og dekktrykket må økes med 0,2 bar VEKTER (I KG).

Fare for punkteringer.

For din egen sikkerhet og for å følge loven.

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil på en enkelt aksel.

De må enten ha en lastkapasitet og hastighetsmerking som er lik de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de anbefalt av en autorisert forhandler.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det svekke sikkerheten din og påvirke kjøretøyets veidyktighet.

Fare for å miste kontrollen over kjøretøyet.