Tilbake til listen

DEKKTRYKKOVERVÅKING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette systemet overvåker dekktrykket (hvis kjøretøyet er utstyrt med denne funksjonen).

Funksjonsprinsipp

Alle hjulene (unntatt reservehjulet) har en sensor i ventilen som regelmessig måler dekktrykket.

Systemet viser det aktuelle dekktrykket i instrumentpanelet 1 og varsler føreren hvis det er for lavt.

Nullstille standardverdien for dekktrykk

Dette bør utføres:

- når standardtrykket må tilpasses bruksbetingelsene (uten last, med last, motorveikjøring osv.);

- etter at du har skiftet et hjul (dette anbefales imidlertid ikke);

- etter at du har skifter et hjul.

Den bør alltid utføres etter kontroll av dekktrykket i alle fire dekkene når de er kalde.

Dekktrykket må tilpasses bruken av kjøretøyet (uten last, med last, motorveikjøring osv.).

Hvis hjulene byttes, må systemet reinitialiseres. Kontakt en godkjent forhandler.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et navigasjonssystem (avhengig av kjøretøy), kan det hende at tilbakestillingsprosedyren for dekktrykk utføres via multimediaskjermen. Se utstyrsinstruksjonene.

Tilbakestillingsprosedyre via instrumentpanelet 1

Tenning på, kjøretøy stanset:

- Trykk flere ganger på bryteren 5 til du kommer til kjøretøyfanen.

- Trykk kort på 2- eller 3-bryteren for å komme til siden ”Dekk Trykk”.

- Trykk inn og hold knappen 4 i ca. 3 sekunder for å starte tilbakestillingen. De blinkende dekkene og meldingen ”Innl. dekktrykk pågår” sammen med”Lokalisering dekk i prosess” bekrefter at tilbakestillingsforespørselen for dekktrykkreferanseverdien er godkjent.

Tilbakestillingen kan kreve opptil flere minutter med kjøring.

Hvis du bare kjører en kort tur etter tilbakestillingen, kan meldingen ”Lokalisering dekk i prosess” bli værende på skjermen etter påfølgende omstarter.

Merk: Standard dekktrykk kan ikke være mindre enn det som er anbefalt og angitt på dørrammen.

Tilbakestillingsprosedyre via multimediaskjermen 6

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Av hensyn til din egen sikkerhet, krever varsellampen ® at du stanser umiddelbart så snart trafikkforholdene tillater det.

Tabellen nedenfor viser mulige meldinger knyttet til nullstillingsprosedyren for dekk.

Trinn

Skjermer

(kjøretøyavhengig)

Meldinger

Avlesinger

1

”Dekk trykk Innl.langt trykk”

Når tenningen er på og kjøretøyet står i ro, starter du nullstillingen av trykket i all fire dekk ved å trykke og holde inne 4 OK-bryteren.

2

”Innl. dekktrykk pågår”

Anførselstegnene --- foran hvert hjul blinker for å vise at systemet har registrert nullstillingen av dekktrykket for alle fire hjul.

3

”Lokalisering dekk i prosess”

Anførselstegnene --- foran hvert hjul fortsetter å lyse. Dette systemet nullstiller dekktrykket for alle fire dekk. Du kan nå kjøre. Meldingen kan fortsatt vises under korte turer.

Merk: Under nullstillingen fortsetter dekktrykkovervåkingen.

4

Trykkverdien for de fire dekkene vises: nullstillingsprosedyren er fullført og vellykket.

Justering av dekktrykk

Trykket i de fire dekkene må angis når de er kalde (se etiketten plassert på kanten av førerdøren). Hvis dekktrykket ikke kan kontrolleres mens dekkene er kalde, bør anbefalt dekktrykk økes med 0,2 til 0,3 bar (eller (3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Reservehjul

Hvis kjøretøyet har et reservehjul, har det ikke en sensor.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Funksjonen erstatter ikke føreren. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar. Kontroller dekktrykket, inkludert reservehjulet, én gang i måneden.

Skifte hjul/dekk

Dette systemet krever bestemt utstyr (hjul, dekk, hjulkapsler osv.). DEKK.

Kontakt en autorisert forhandler for å skifte dekkene og for å finne ut om tilbehør som er kompatibelt med systemet og tilgjengelig fra forhandlernettverket. Bruk av annet tilbehør kan påvirke virkemåten til systemet.

Skifte hjul

Systemet kan bruke flere minutter på å registrere hjulstilling og dekktrykk (avhengig av bruk). Kontroller alltid dekktrykket etter eventuelle handlinger.

Spray for dekkreparasjon og dekkreparasjonssett

Fordi ventilene er spesielt utviklet, må du bare bruke utstyr godkjent av det godkjente nettverket. Du finner mer informasjon i avsnittet om DEKKREPARASJONSSETT.

Dekktrykkfeil

Tabellen på neste side viser varselmeldingene som vises i instrumentpanelet 1 når systemet oppdager en feil i dekktrykket.

Informasjonen i instrumentpanelet signaliserer eventuelle dekktrykkfeil (for eksempel flatt eller punktert dekk). Av hensyn til din egen sikkerhet, krever varsellampen ® at du stanser umiddelbart så snart trafikkforholdene tillater det.

Indikatorlys

Meldinger

Skjermer

(kjøretøyavhengig)

Avlesinger

”Juster dekktrykk”

Hjulet og tilknyttet trykkverdi vises i gult.

Det betyr at det er oppdaget lite luft i dekket. Kontroller og juster trykket på de fire dekkene, og nullstill systemet.

+ ®

”Punktering”

Hjulet og tilknyttet trykkverdi vises i rødt.

Dette betyr at dekket det gjelder, er punktert eller har svært lite luft. Juster trykket på de fire dekkene mens de er kalde, og nullstill systemet hvis dekket er flatt. Skift dekket (eller få det skiftet) hvis det er punktert.

+ ©

”Kontroller dekk trykk sensor”

Et hjul vises ikke lenger.

Det betyr at minst ett hjul ikke er utstyrt med en sensor (f.eks. reservehjul), eller at føleren er defekt. Kontakt en autorisert forhandler.

”Lokalisering dekk feil”

Det betyr at systemet ikke har kunnet fastslå trykket på hvert dekk. Dette kan skyldes bruk av en sensor som ikke er anbefalt av en godkjent forhandler. Overvåkingssystemet for dekktrykksensor fortsetter å fungere.