Tilbake til listen

UTVENDIGE LYS OG SIGNALER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Sidelys

Vri ring 2 til symbolet er på linje med merket 3.

Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Kjørelysfunksjon

Kjørelysene slås automatisk på når du starter motoren, uten at du foretar deg noe med spaken 1, og de slukkes når motoren stanses.

k Nærlys

Manuell bruk

Vri ring 2 til symbolet er på linje med merket 3. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Automatisk bruk

(kjøretøyavhengig)

Vri ring 2 til symbolet AUTO er på linje med merket 3: Når du starter motoren, slår nærlysene seg automatisk av eller på avhengig av hvor lyst det er ute (uten å bruke spaken 1).

Nærlysene slår seg på automatisk når vindusviskerne har gått et antall ganger (kjøretøyavhengig).

Før du kjører når det er mørkt, må du kontrollere at det elektriske utstyret fungerer som det skal, og eventuelt justere frontlysene (hvis kjøretøyet har mer last enn normalt).JUSTERE FRONTLYSENE. Som en generell forholdsregel må du kontrollere at lysene ikke er tildekket (av smuss, søle, snø eller gjenstander som du transporterer).

á Fjernlys

Mens motoren går og nærlysene er på, skyver du spak 1. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Trekk spaken 1 mot deg for å skifte til nærlys igjen.

Funksjonen ”Løft lysene under kjøring”

(kjøretøyavhengig)

Når fjernlysene er aktivert, vil funksjonen ”Løft lysene under kjøring” forbedre sikten for føreren ved automatisk å løfte nær- og fjernlysene.

Når hovedlysene er deaktivert, går nærlysene tilbake til opprinnelig stilling.

Automatisk fjernlys

Avhengig av kjøretøymodellen setter dette systemet fjernlysene på og av automatisk. Det bruker et kamera som står bak bakspeilet, til å se bakenforliggende og motgående kjøretøy.

Fjernlyset slås automatisk på hvis:

- kupelyset er svakt;

- Det ikke blir oppdaget andre kjøretøyer eller lys;

- kjøretøyets hastighet er over omtrent 40 km/t.

Hvis noen av forholdene ovenfor ikke er oppfylt, skifter systemet til nærlys.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Aktivering av automatisk fjernlys

- drei på ringen 2 til symbolet AUTO står på motsatt side av merket 3;

- skyv spaken 1.

Varsellyset tennes i instrumentpanelet.

Systemet kan få vansker under bestemte forhold, medregnet:

- ekstreme værforhold (regn, snø, tåke o.l.);

- hindringer foran frontruten eller kameraet;

- når bakenforliggende eller motgående kjøretøy har svakt eller skjult lys;

- feiljustering av frontlysene;

- reflekterende systemer.

- ...

Automatisk fjernlys (fortsettelse)

Deaktivering av automatisk fjernlys

- vri ringen 2 til en annen stilling enn AUTO.

eller

- Trekk i spaken 1.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Merk: Fjernlysene aktiveres ved deaktivering av funksjonen for automatisk fjernlys.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Skontroluj światła automat.” vises i instrumentpanelet, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Bruk av det bærbare navigasjonssystemet om natten, i frontruteområdet under kameraet, kan forstyrre bruken av den automatiske nedblendingen av fjernlyset (fare for refleks på frontruten).

Systemet for automatisk fjernlys skal ikke under noen omstendighet brukes til å erstatte førerens årvåkenhet og ansvar for kjøretøyets lys og tilpasning til lys, synlighet og trafikkforhold.

Slå av lysene

Lysene slukkes automatisk når motoren stanser, hvis førerdøren åpnes eller bilen låses. I dette tilfellet slås lysene på igjen neste gang du starter motoren i henhold til posisjonen til ringen 2.

Merk: hvis tåkelysene er på, slås ikke lysene av automatisk.

Velkommen og adjø-funksjon

(kjøretøyavhengig)

Når funksjonen er aktivert, vil kjørelysene og de bakre sidelysene automatisk slå seg på automatisk når kortet registreres eller kjøretøyet låses opp.

De slås på automatisk:

- omtrent ett minutt etter at de begynte å lyse;

- når motoren startes, avhengig av stillingen til lysspaken;

eller

- når kjøretøyet låses.

Aktivere/deaktivere funksjonen

Se multimediehåndboken for aktivering eller deaktivering av den eksterne velkomsten.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Lydsignal ved lys på

Hvis lysene er på etter at motoren er stanset og du åpner førerdøren, høres en varsellyd for å minne deg på at lysene fremdeles er på.

Funksjonsfeil

Når meldingen «Kontroller Belysning» med varsellampen © vises og varsellampen k blinker i instrumentpanelet, betyr det at det er en feil med lysene.

Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonen Følg meg hjem-lys

Med denne funksjonen kan du slå på sidelysene og nærlyset et kort øyeblikk (f.eks. for å få lys når du skal åpne en port).

Stans motoren, slå av lysene og vri 2-ringen til AUTO. Trekk spaken 1 mot deg: Sidelysene og nærlyset lyser i ca. 30 sekunder sammen med š- og k-varsellampene i instrumentpanelet.

Du kan forlenge denne tiden ved å dra i spaken opptil fire ganger (total tid er begrenset til rundt to minutter).

Meldingen «Følg meg hjem _ _ _» og tiden lysene skal være på, vises i instrumentpanelet for å bekrefte innstillingen. Deretter kan du låse kjøretøyet.

Hvis du vil slå av lysene før de slukkes automatisk, dreier du ringen 2 til en annen stilling og setter den tilbake til AUTO.

g Tåkelys foran

(kjøretøyavhengig)

Vri midtre ring 4 på spaken 1 til symbolet er mot merke 3 og slipp den.

Betjening av tåkelysene er avhengig av de valgte utvendige lyset, og indikatorlyset tenne i instrumentpanelet.

Tåkelys bak

Vri midtre ring 4 på spaken til symbolet er mot merke 3 og slipp den.

Betjening av tåkelysene er avhengig av de valgte utvendige lyset, og indikatorlyset tenne i instrumentpanelet.

For å unngå å blende andre trafikanter er det viktig at du slår av tåkelysene når de ikke lenger trengs.

Slå av lysene

Vri den midtre ringen 4 på nytt til 3-symbolet er på motsatt side av tåkelysene. Varsellampen for tåkelys i instrumentpanelet slukkes.

Tåkelysene bak slås av når lysene utvendig slås av.

Kurvelys

(kjøretøyavhengig)

Når du kjører i førstegir, med en hastighet under rundt 40 km/t, og nærlyset er på: Under visse betingelser (sving på rattet, aktiverte retningslys osv.) vil ett av tåkelysene foran slå seg på når du svinger, slik at innsiden av svingen lyses opp.

Når revers er aktivert og nærlysene er på, tennes de to tåkelysene foran automatisk.

Merk: Når du skifter fra revers til førstegir (f.eks. under en parkeringsmanøver), aktiveres de to tåkelysene til kjøretøyet overstiger rundt 10 km/t.

Ved kjøring i tåke eller snøvær, eller ved transport av gjenstander som er høyere enn taket, tennes ikke hovedlyktene automatisk.

Tåkelysene styres av føreren. Indikatorlysene i instrumentpanelet viser deg om de er på (indikatorlyset er på) eller av (indikatorlyset er av).