Tilbake til listen

JUSTERE FRONTLYSENE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bryteren A brukes til å justere høyden på frontlysene i forhold til lasten.

Slå på nærlyset og trykk eller løft bryteren A så mange ganger som behøves for å få en riktig/ønsket stilling på instrumentpanelet.

Merk: hver gang du starter motoren vises den valgte stillingen i instrumentpanelet i ca. 30 sekunder og 5 sekunder etter hvert trykk på bryter A (kjøretøyavhengig).

Eksempler på posisjoner for å justere kontroll A i henhold til lasten

Varebilmodell

Stasjonsvognmodell

Standardkarosseri

Langt karosseri

Standardkarosseri

Langt karosseri

(5 seter)

Langt karosseri

(7 seter)

Fører alene eller med passasjer foran

0

0

0

0

0

Alle seter opptatt

-

-

1

0

1

Fører med passasjer og bagasje (eller vekt) opp mot tillatt totalvekt

-

-

2

1

2

Fører uten passasjer og bagasje (eller vekt) opp mot tillatt totalvekt

4

4

3

2

3

Tabellen nedenfor gir noen eksempler. I alle tilfeller må du justere kontrollen A i henhold til kjøretøybelastningen slik at du ser veien, og slik at andre førere ikke blendes.

Når du kjører på venstre side i et kjøretøy for venstrekjøring (eller omvendt), må du justere lysene midlertidig under oppholdet.

Midlertidig justering

Åpne panseret og finn merket B ved siden av én av frontlyslampene.

Virkemåte

Vri bolten 1 en halv omgang med en skrutrekker eller lignende mot --symbolet for å senke strålene.

Gå tilbake til opprinnelig posisjon når turen er over: Vri bolten 1 en halv omgang mot +-symbolet for å løfte strålene.