Tilbake til listen

NIVÅER, FILTRE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjølevæske

Når motoren er slått av og kjøretøyet står på et plant underlag, skal nivået ved kald motor være mellom merkene ”MINI” og ”MAXI” på kjølevæskebeholderen 1.

Etterfyll når motoren er kald før det synker til MINI-merket.

Intervall for å sjekke kjølevæskenivået

Kontroller kjølevæskenivået regelmessig (svært alvorlig skade kan oppstå i motoren hvis det blir tomt for kjølevæske).

Fyll bare på med produkter som er godkjent av vår teknisk avdeling. Dette sikrer:

- frostbeskyttelse;

- antirustbeskyttelse av kjølesystemet.

Skifteintervaller

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel eller STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for personskade.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Ingen handlinger bør utføres på kjølevæskekretsen når motoren er varm.

Fare for brannskader.

Bremsevæske

Dette bør sjekkes ofte og umiddelbart hvis du legger merke til noe tap i bremseeffektiviteten.

Nivået bør kontrolleres når motoren er stanset og bilen er parkert på jevnt underlag.

Nivåer 2

Det er normalt at nivået faller når bremseskoene blir slitte, men det må aldri falle under varsellinjen ”MINI”.

Hvis du vil kontrollere skive- og trommelslitasjen selv, bør du skaffe deg dokumentasjonen som forklarer kontrollprosedyren fra produsentens nettverk eller nettsted.

Påfylling

Når det har vært utført arbeider på hydraulikkretsen, må væsken skiftes av fagfolk.

Bruk bare væsker som er godkjent av vår tekniske avdeling (og tatt fra en tett beholder).

Skifteintervaller

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

Spylervæskebeholder

Påfylling

Åpne lokket 3 når motoren er slått av. Fyll til du ser væsken og sett på plass lokket.

Merk: Kontroller nivået i beholderen regelmessig, og fyll opp med væske før en kjøretur.

Væske

Vindusspylervæske. Om vinteren må du bruke et frostfritt produkt. Bruk produkter som anbefales av den autoriserte forhandleren.

Merk: Ikke bruk rent vann (fare for skade på spylepumpen, kalkavleiringer på pumpen og dysene).

Dyser

Kontakt en autorisert forhandler hvis høyden på frontrutedysene må justeres.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel eller STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Filtre

Skifte av filterelementer (luftfilter, kupéfilter, dieselfilter osv.) er inkludert i vedlikeholdsplanen for kjøretøyet ditt.

Skifteintervaller for filterelementer: Se service- og vedlikeholdsheftet for kjøretøyet.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for personskade.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

VÄTSKENIVÅER (MOTOROLJA, KYLVÄTSKA, BROMSVÄTSKA)