Tilbake til listen

MOTOROLJENIVÅ: Etterfylling, påfylling, oljeskift

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Påfylling

Kjøretøyet må stå parkert på et plant underlag, og motoren bør være kald (f.eks. før du starter motoren om morgenen).

- Skru av lokket 1.

- Etterfyll nivået (kapasitet mellom mini og maxi på måleren 2 og mellom 0,9 og 2 liter i henhold til motoren).

- Vent ca. 20 minutter for å la oljen flyte inn i motoren.

- Les av nivået med peilepinnen 2 (følg fremgangsmåten ovenfor).

Når du er ferdig med peilingen, må du kontrollere at peilepinnen er skjøvet så langt inn som mulig eller er skrudd helt inn.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel eller STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Ikke fyll på over merket maxi, og husk å skru på igjen lokket 1 og sette tilbake peilepinnen 2.

Fylle på motorolje

Bruk en trakt eller beskytt området rundt påfyllingshullet for å unngå oljesøl på varme deler i motorrommet eller på følsomme deler (f.eks. elektriske komponenter).

Fare for brann.

Oljeskift

Serviceintervall: Se service- og vedlikeholdsheftet for kjøretøyet ditt.

Motoroljevolum

Se serviceheftet for kjøretøyet, eller kontakt en autorisert forhandler. Kontroller alltid motoroljenivået med peilepinnen slik det er forklart ovenfor (det bør aldri være under minimumsmerket eller over maksimumsmerket på peilepinnen).

Oljetype

Se serviceheftet for kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. Motorkjøleviften kan også starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for personskade.

Hvis det er unormalt eller gjentatt fall i væskenivået, må du kontakte en godkjent forhandler.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for personskade.

Påfylling: Vær forsiktig så du ikke søler olje på motorkomponentene, da det kan forårsake brann. Husk å skru lokket godt på - hvis det spruter olje på varme komponenter, er det fare for motorbrann.

Hvis motoroljenivået er over maksimumsmerket

Du må ikke under noen omstendigheter fylle på over maksimumsmerket: Det kan føre til skade på motoren og utslippskontrollsystemet.

Ikke start kjøretøyet hvis oljenivået er over maksimumsmerket. Kontakt en autorisert forhandler.

Ikke la motoren gå på tomgang i et lukket rom - eksosgassen er giftig.

Motoroljeskift: Hvis du skifter olje mens motoren er varm, må du være forsiktig så du ikke brenner deg hvis oljen renner over.

VÄTSKENIVÅER (MOTOROLJA, KYLVÄTSKA, BROMSVÄTSKA)