Tilbake til listen

FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartsholderfunksjonen styrer motor- og bremsesystem for å hjelpe deg med å opprettholde en kjørehastighet som du har valgt, kjent som kjørehastigheten.

Cruisehastigheten kan innstilles på en hvilken som helst hastighet over 30 km/t.

Du kan koble fartsholderfunksjonen til Registrering av veiskilt-funksjonen REGISTRERING AV VEISKILT.

Kontroller

1 Av/på-bryter for fartsholder.

2 Bryter for å aktivere og øke cruisehastigheten (SET/-).

3 Bryter for å aktivere og redusere cruisehastigheten, eller hente den lagrede cruisehastigheten (RES/+).

4 Sett funksjonen på standby (med kjørehastigheten lagret) (0).

5 Av/på-bryter for hastighetsbegrenser.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Cruise control må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (hålke, vannplaning, grus) eller i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.).

Det er fare for ulykker.

Slå den på

Trykk på bryter 1.

Varsellampen 6 vises i grått.

Meldingen ”cruise control på” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at cruisehastighetsfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en cruisehastighet.

Aktivere fartsholderen

Hold jevn hastighet over ca. 30 km/t og trykk på 2 (SET/-)- eller 3 (RES/+)-bryteren: Funksjonen aktiveres og den aktuelle hastigheten lagres.

Cruisehastigheten vises i stedet for bindestrekene. Cruisehastigheten bekreftes ved at den lagrede hastigheten og varsellampen vises i grønt 6.

Hvis du forsøker å aktivere funksjonen når kjørehastigheten er under 30 km/t, vises meldingen ”Ugyldig hast.” og funksjonen aktiveres ikke.

Kjøre

Når en cruisehastighet er registrert og fartsholderfunksjonen er aktiv, kan du ta foten av gasspedalen.

Husk at du alltid må holde føttene i nærheten av pedalene for å kunne reagere raskt i en nødssituasjon.

Justere cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan endres ved å trykke gjentatte ganger på:

- 2-bryteren (SET/-) for å redusere hastigheten;

- 3-bryteren (RES/+) for å øke hastigheten.

Merk: Trykk inn og hold én av bryterne for å endre hastigheten i faste trinn.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overskrides når som helst ved å trykke gasspedalen.

Hvis kjørehastigheten overskrides, blinker hastigheten rødt i instrumentpanelet. Slipp deretter gasspedalen. Etter noen sekunder går bilen tilbake til innstilt kjørehastighet.

Cruisehastigheten kan ikke opprettholdes:

Når du kjører ned en bratt bakke, kan ikke systemet opprettholde fartsholderhastigheten. Den lagrede hastigheten blinker rødt i informasjonsdisplayet for instrumentpanelet for å varsle deg om situasjonen.

Kontakt en autorisert forhandler hvis fartsholderen ikke lenger er tilgjengelig (etter flere forsøk på aktivering).

Midlertidig ikke tilgjengelig

Systemet styrer akselerasjon og fartsreduksjon for kjøretøyet ved å bruke motoren og bremsesystemet. Systemet aktiverer bremsene for å opprettholde den innstilte hastigheten, systemet bruker begrenset bremsing. I tilfelle bratt nedstigning, for eksempel i et fjellområde, må du velge et lavere gir for å dra nytte av motorbremsing.

For å redusere belastningen som pålegges bremsesystemet, og for å forhindre at bremsene overopphetes, kan hastighetskontrollfunksjonen bli midlertidig avbrutt og meldingen ”Kontroller Fartsholder” kan vises. Meldingen forsvinner når funksjonen blir tilgjengelig igjen.

Hvis meldingen fortsatt vises, må du kontakte en godkjent forhandler.

Sette funksjonen på standby

Funksjonen settes til ventemodus hvis du:

- 4-bryter (0)

- bremsepedalen;

- clutchpedalen i en lengre periode eller hvis kjøretøyet står i nøytral i en lengre periode på kjøretøyer utstyrt med manuell girkasse;

- skifte til nøytral på kjøretøy med automatgir.

Cruisehastigheten blir lagret og vises i grått i instrumentpanelet

Gå tilbake til cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det. Trykk på bryteren 3 (RES/+) når kjørehastigheten er over 30 km/t.

Når hastigheten er lagret, bekreftes aktiveringen av cruisehastigheten ved å vise hastigheten i grønt og (kjøretøyavhengig) aktivere 6-varsellampen.

Merk: Hvis hastigheten som tidligere var lagret, er mye høyere enn gjeldende hastighet, akselererer kjøretøyet raskere for å nå denne grensen.

Når fartsholderen er satt til standby, reaktiveres fartsholderfunksjonen ved å trykke på bryter 2 (SET/-) uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten. Det er hastigheten til kjøretøyet det tas hensyn til.

Slå av funksjonen

Cruisehastighetsfunksjonen avbrytes:

- Når du trykker på 1-knappen. I dette tilfellet lagres ikke hastigheten;

- Når du trykker på 5-knappen. I dette tilfellet blir fartsbegrenseren valgt, og ingen hastighet lagres.

Varsellampen 6 forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen ikke lenger er aktiv.

Hvis du setter fartsholderen på standby eller slår den av, fører det ikke til en rask reduksjon i hastigheten. Du må bremse ved å trykke bremsepedalen.

FARTHÅLLAREN