DREIBAR SKILLEVEGG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rotere skilleveggen

- Deaktiver airbag for passasjersetet foran BARNESIKRING: Deaktivere, aktivere airbag på passasjersiden foran;

- Sett setet i flat stilling FORSETER;

- Lås opp den dreibare delen på skilleveggen ved å løfte sperrene 1 og 2;

- Før du dreier den mobile delen, må du sørge for at sperrene 1 og 2 er i ulåst posisjon

- Vipp den bevegelige delen 90 grader, lås den ved punkt 3 og senk sperren 2. Påse at sperren er skikkelig låst 2.

Pass på at setebeltet ikke blir skadet når du håndterer det.

Den dreibare delen må alltid være låst når kjøretøyet kjøres.

Fare for personskade.

Av hensyn til din egen sikkerhet må du feste alle gjenstander som fraktes, med setet i flat gulvstilling.

Før du setter på plass skilleveggen, må du sette sperrene 1 og 2 til ulåst posisjon.

Sett den dreibare delen til opprinnelig posisjon, og lås sperren 2 og deretter 1. Pass på at sperrene 1 og 2 er låst riktig på plass.

Merk: før du setter den dreibare skilleveggen tilbake i opprinnelig posisjon, må du kontrollere at låsepunktene 5 er rene.

Når du bruker den dreibare skilleveggen, må du ikke fjerne eller demontere beskyttelsesnettet 4, selv ikke delvis.

Fare for personskade på grunn av projeksjon av gjenstander fra lasteområdet bak under bremsing.