Tilbake til listen

BAKSETER: funksjoner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sideseter bak på andre rad

Baksetene er separate seter.

Flytte setene fremover eller bakover

Løft spaken 1 eller trekk i den svarte stroppen fra baksetet for 2 å låse opp setet.

Når setet er i ønsket posisjon, slipper du hendelen 1 eller spaken 2 og sjekker at setet er skikkelig låst til gulvet.

Vippe seteryggen

(komfortposisjon)

Trekk i stroppen 3 for å låse opp seteryggen og vipp den til ønsket stilling (tre mulige posisjoner).

Slipp stroppen når setet er i passende stilling 3, og sjekk at setetryggen er gått i lås.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

Slik legger du ned en seterygg (bordposisjon)

- Senk nakkestøtten så mye som mulig.

- Trekk i stroppen 3 eller skyv håndtaket fra baksetet for 4 å låse opp seteryggen.

- Legg ned seteryggen og løsne stroppen 3 eller håndtaket 4.

- Påse at seteryggen låses på plass.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

En bordstilling kan opprettes ved å legge seteryggen (bevegelse A) helt ned på setebasen.

Setene kan holde opptil 80 kg i denne stillingen.

Løfte seteryggen

(bordposisjon)

- Trekk i stroppen 3 eller skyv håndtaket 4 for å låse opp seteryggen;

- Ta tak i seteryggen og løft den (bevegelse B);

- Kontroller at den går skikkelig i lås.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

Når du har satt tilbake seteryggen, må du se om den er godt låst på plass.

Hvis det er festet setetrekk, må du påse at disse ikke hindrer at seteryggsperren låses.

Sørg for at setebeltene er plassert riktig.

Sett nakkestøttene til riktig posisjon igjen.

Legge ned et sete

(nedfelt posisjon)

- Flytt forsetene forover;

- pass på at ingen enheter er koblet til tilbehørskontakten 5;

- senk nakkestøtten så mye som mulig;

- flytt setet så langt tilbake som mulig bakover i bilen;

- legg ned seteryggen i bordposisjon (bevegelse A) ved å dra i stroppen 3 eller ved å skyve i håndtaket 4;

- løft håndtaket 6 så langt det går for å låse opp setet, 7 eller trekk den røde stroppen fra bak setet hvis du sitter i et sete på tredje rad;

- løft og før setet til det er plassert vertikalt (bevegelse C) i nedfelt posisjon.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

Begrensning av bruk

Det er ikke tillatt å kjøre med nedfelt sete hvis det sitter en passasjer i et annet sete på samme rad.

Etiketten 8 plassert baksiden av setene minner deg på dette.

Fare for personskade.

Sette på plass setet

- Åpne den røde stroppen 7 så langt den går, og senk setet til den låses på gulvet (bevegelse D);

- påse at setet låses godt på gulvet;

- løft seteryggen (bevegelse B) ved å trekke i stroppen 3 eller ved å skyve i håndtaket 4.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Når du har satt tilbake seteryggen, må du se om den er godt låst på plass.

Hvis det er festet setetrekk, må du påse at disse ikke hindrer at seteryggsperren låses.

Sørg for at setebeltene er plassert riktig.

Sett nakkestøttene til riktig posisjon igjen.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

Bakseter på 3. rad

Tilgang til baksetene på tredje rad

- Flytt baksetet på andre rad så langt bakover som mulig;

- Senk den setets nakkestøtten så langt den går;

- Felle ned seteryggen (bevegelse A);

- Løft håndtaket 6 så langt det går for å låse opp setet;

- Løft og før setet til vertikal stilling (bevegelse C);

- Sitt i baksetet på tredje rad.

Sette setet på andre rad tilbake til utgangsstillingen:

- Trekk den røde stroppen 7 så langt den går for å sette setet tilbake i bordstilling (bevegelse D);

- Påse at setet låses godt på gulvet;

- Løft seteryggen ved å trekke i stroppen 3 eller ved å skyve i håndtaket 4.

Når du håndterer setene, må du lede dem gjennom hele bevegelsen.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

Begrensning av bruk

Før du flytter et sete på andre rad fremover, må du påse at setet er i bordposisjonen.

Etiketten 9 plassert baksiden av setene minner deg på dette.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

Flytte setene fremover eller bakover

Løft spaken 10 eller dra i den sorte stroppen fra baksiden av setet 11 for å låse opp setet.

Når setet er i ønsket posisjon, slipper du hendelen 10 eller sorte spaken 11 og sjekker at setet er skikkelig låst til gulvet.

Når baksetene flyttes på tredje rad:

- Sjekk at ingen er i nærheten av bevegelige deler;

- Sjekk at det er nok plass rundt setet;

- Sjekk at ingenting ligger i veien i den delen av bagasjerommet som er reservert for oppbevaring av setet.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Vippe seteryggen

(komfortposisjon)

Trekk i stroppen 12 for å låse opp seteryggen og vipp den til ønsket stilling (tre mulige posisjoner).

Slipp stroppen når setet er i passende stilling 12, og sjekk at setetryggen er gått i lås.

Slik legger du ned en seterygg (bordposisjon)

- Senk nakkestøtten så mye som mulig;

- Trekk i stroppen 12 eller skyv håndtaket fra baksetet for 13 å låse opp seteryggen;

- Legg ned seteryggen og løsne stroppen 12 eller håndtaket 13;

- Påse at seteryggen låses på plass.

Kontroller at seteryggen er skikkelig låst. Fjern eventuelle hindringer bak setene ved behov. Gjenta fremgangsmåten til setet er skikkelig låst.

En bordstilling kan opprettes ved å legge seteryggen (bevegelse E) helt ned på setebasen.

Setene kan holde opptil 80 kg i denne stillingen.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

Løfte seteryggen

(bordposisjon)

- Trekk i stroppen 12 eller skyv håndtaket 13 for å låse opp seteryggen;

- Ta tak i seteryggen og løft den (bevegelse F);

- Kontroller at den går skikkelig i lås.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

Når du har satt tilbake seteryggen, må du se om den er godt låst på plass.

Hvis det er festet setetrekk, må du påse at disse ikke hindrer at seteryggsperren låses.

Sørg for at setebeltene er plassert riktig.

Sett nakkestøttene til riktig posisjon igjen.

Legge ned et sete

(nedfelt posisjon)

- Skyv setene på andre rad helt fremover;

- Senk nakkestøtten så mye som mulig;

- Flytt setet så langt tilbake som mulig bakover i kjøretøyet ved å bruke den sorte stroppen 11;

- Legg ned setebacken i bordstilling (bevegelse E) ved hjelp av håndtaket 13;

- Trekk den røde stroppen 14 fra baksiden av setet for å låse den opp;

- Løft og før setet til det er vertikalt (bevegelse G) i nedfelt posisjon.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

Når baksetene flyttes på tredje rad:

- Sjekk at ingen er i nærheten av bevegelige deler;

- Sjekk at det er nok plass rundt setet;

- Sjekk at ingenting ligger i veien i den delen av bagasjerommet som er reservert for oppbevaring av setet.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Sette på plass setet

- Åpne den røde stroppen 14 så langt den går, og senk setet (bevegelse H) til den låses på gulvet;

- Kontroller at setet låses i posisjon;

- Løft seteryggen (bevegelse F) ved å trykke på håndtaket 13.

Ingen personer eller dyr skal være i baksetene på tredje rad hvis bagasjeromsdekslet ikke er fjernet.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

Når baksetene flyttes på tredje rad:

- Sjekk at ingen er i nærheten av bevegelige deler;

- Sjekk at det er nok plass rundt setet;

- Sjekk at ingenting ligger i veien i den delen av bagasjerommet som er reservert for oppbevaring av setet.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Begrensning av bruk

Det er ikke tillatt å kjøre med en av seteryggene eller et sete på andre rad foldet ned hvis en passasjer er i et av setene på tredje rad.

Etiketten 15 plassert baksiden av setene minner deg på dette.

Fare for personskade.

Det er ikke tillatt å kjøre med nedfelt sete hvis det sitter en passasjer i et annet sete på samme rad.

Etiketten 16 plassert baksiden av setene minner deg på dette.

Fare for personskade.

Bakseter på andre rad og tredje rad

Fjerning av setene

Setene på andre og tredje rad kan fjernes for transport av store gjenstander. De er utstyrt med en kontakt for å indikere om setet befinner seg i kjøretøyet og/eller om det sitter en passasjer i setet, samt status for feste av sikkerhetsbeltet SETEBELTER.

- Legg setet i nedfalsket stilling, og fjern klaffen 20;

- Koble fra kontakten ved 17 å flytte den røde klaffen 19;

- Trykk på området 18 rundt kontakten, og dra i det samtidig for å koble det fra;

- Koble fra riktig ved å holde kontakten uten å dra i kabelen 21;

- Fest kabelen 21 fra kontakten til klipset 22;

- Skift ut klaffen 20.

Fjerning av setene:

- Trekk i utløserbryteren 23 vist med et rødt merke, og hold den for å vippe setet til 45°;

- Før setet til bordposisjon.

Deretter kan du fjerne det ulåste setet fra bilen.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Baksetet er tungt. Håndter det forsiktig, så du ikke skader deg.

Montere seter

Før du monterer et sete, må du kontrollere at det er i riktig stilling i bilen.

Informasjonen finner du på etiketten plassert 24 bak på setet.

Setene må ikke byttes.

- Fest krokene 25 til festepunktet merket 26 med en pil 27 ved å løfte ryggen på setet varsomt;

- Flytt det setet så langt bak som mulig (bevegelse J);

- Utløserbryteren 23 låses sammen med en låsestøy;

- Koble til kontakten igjen 17.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

Montere seter

(fortsettelse)

Å koble til kontakten 17:

- Fjern klaffen 20;

- Hekt av kabelen 21 fra kontakten på klemmen 22;

- Koble til kontakten og 17 lås den røde klaffen 19;

- Legg kabelen i 21 fordypningen på teppet 28;

- Skift ut klaffen 20.

Når du har satt på plass et sete i bilen, må du koble til setekontakten igjen. Hvis dette ikke er tilfelle, vil ikke informasjonen om sikkerhetsbeltelåsen vises på instrumentpanelet SETEBELTER.

Montere seter

(fortsettelse)

For å plassere setene i bruksposisjon:

- Trekk den røde 29 stroppen så langt den går;

- Senk setet og før det til det går i lås på gulvet (bevegelse K).

Påse at setet er låst i posisjon.

Løft seteryggen (bevelgese L).

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

Når du har skiftet kontakten 17 og lukket klaffen 2029 er det svært viktig å trekke i den røde stroppen før du legger ned setet.

Etiketten 30 plassert baksiden av setene minner deg på dette.

For å unngå all risiko for skade må du sikre at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.