Tilbake til listen

BAKRE VINDUSSPYLER, VISKER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Vindusvisker bak

Slå på tenningen og vri ringen 3 på spaken 1 til symbolet er på motsatt side av referansepunktet 2:

- stans

- intervallvisking

Viskerne stopper i flere sekunder mellom dragene. Viskerfrekvensen varierer med kjørehastigheten.

- Langsom, sammenhengende visking.

Vri en gang til på ring 3 for å stanse viskingen.

Merk:

Hvis du vasker bilen i en vaskehall med roterende børster, må du slå av automatisk visking ved å sette ring 3 på spaken 1 tilbake til stopp.

Følg våre anbefalinger for bruk.

Ikke bruk viskerarmen til å åpne eller lukke bakluken.

Før du gjør noe som helst som angår bakruten (bilvask, fjerning av is, rengjøring osv.), må du sette spak 1 tilbake til stoppstillingen.

Fare for personskade og/eller annen skade.

Effektiviteten til et viskerblad

Sjekk tilstanden til viskerbladene. Hvor lenge de varer, avhenger av deg:

- Det må være rent. Rengjør bladet og ruten regelmessig med såpevann.

- Ikke bruk det når ruten er tørr.

- Løsne det fra ruten når det ikke har blitt brukt på lang tid.

De må uansett skiftes så snart de ikke fungerer like godt som de skal, ca. én gang i året. VISKERBLADER: skifte.

Forholdsregler ved bruk av viskerne

- Når det er kaldt eller snør, må du rengjøre ruten før du starter viskerne (fare for overoppheting av viskermotoren).

- Pass på at det ikke er noe som hindrer bladet.

Aktivering/deaktivering av bakruteviskeren

Når du setter giret i revers, starter intervallvisking av bakruten (hvis frontruteviskerne er i bruk). Du kan aktivere/deaktivere denne funksjonen hvis kjøretøyet er utstyrt med en tilpasningsmeny for kjøretøyinnstillinger. TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Hvis det finnes noen form for hindringer på bakruten (smuss, snø osv.), forsøker viskeren å feie bort alt som er i veien. Hvis det er noe som hindrer at viskerbladet kan bevege seg, kan det stanse. Fjern hindringen, vent i ca. 30 sekunder og start viskeren igjen med viskerspaken.

Forholdsregler

- Hvis det er is på ruten, må du kontrollere at bladene ikke sitter fast før du bruker viskerne. Hvis du starter viskeren mens den er blokkert av is, kan du risikere å skade både viskerbladet og -motoren.

- Ikke bruk viskerne på en tørr rute. Det fører til for tidlig slitasje eller skade på bladene.

p Vindusspyler/vindusvisker bak

Slå på tenningen, trykk inn og hold spaken 1, og slipp den igjen.

Hvis du holder inne spaken lenge, utløses vindusspyleren og to sveip med viskerne. Et tredje sveip følger etter noen sekunder (tørrvisking).

Når spaken slippes, går den tilbake til bakre viskerposisjon.