Tilbake til listen

AUTOMATISK LÅSING UNDER KJØRING (RAID)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funksjonsprinsipp

Når du starter kjøringen, låser systemet automatisk dørene når kjørehastigheten kommer opp i ca. 10 km/t.

Døren kan låses opp:

- Ved å trykke på sentrallåsbryteren 1;

- Ved å åpne en fordør fra innsiden når kjøretøyet står i ro.

Merk: Hvis du åpner eller lukker en dør, låses den automatisk igjen når kjørehastigheten kommer opp i 10 km/t.

Aktivere/deaktivere funksjonen

Aktivering: Stans bilen og la motoren gå. Trykk på 1-bryteren til du hører en varsellyd.

Deaktivering: Stans bilen og la motoren gå. Trykk på bryteren 1 til du hører to pipelyder.

Funksjonen kan også aktiveres/deaktiveres via multimedieskjermen (kjøretøyavhengig). TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Funksjonsfeil

Hvis det skulle oppstå en feil (ingen sentrallåsing, varsellampen i 1-bryteren lyser ikke når du forsøker å låse dørene og bagasjerommet, etc.), bør du kontrollere om sentrallåsing kan ha blitt deaktivert utilsiktet og sjekke om dørene og bagasjerommet er skikkelig lukket. Hvis alt er skikkelig lukket, må du kontakte en autorisert forhandler.

Førerens ansvar

Hvis du bestemmer deg for å holde dørene låst når du kjører, må du huske at det kan være vanskelig for de som hjelper deg med å få tilgang til kupéen i en nødsituasjon.