Tilbake til listen

AUTOMATISK GIRKASSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak 1

P: Park

R: Revers

N: Nøytral

D: Automatisk modus

M: Manuell modus

+: gir opp

-: gir ned

Giret som er valgt for øyeblikket, vises i instrumentpanelet A.

Merk: Trykk på knapp 2 for å komme fra stilling D, N, R eller P.

Bruk

Sett girspaken 1 i stilling P og slå på tenningen.

For å flytte ut av posisjon P må du trykke bremsepedalen før du trykker på opplåsingsknappen 2.

Plasser foten på bremsepedalen (varsellampen Ó på displayet slukkes) og flytt spaken fra stilling P.

Koble bare inn D eller R når kjøretøyet er stoppet med foten på bremsen og gasspedalen sluppet.

Kjøring i automatisk modus

Flytt spaken 1 til stilling D.

Under de aller fleste kjøreforhold trenger du ikke lenger å bruke girspaken. Girskift skjer automatisk, til riktig tid og ved egnet turtall fordi automatikken tar hensyn både til belastning, veiprofil og kjørestil.

Økonomisk kjøring

La alltid girspaken stå i stilling D når du kjører. Trykk lett på gasspedalen slik at girskiftene skjer ved et lavere turtall.

Akselerasjon og forbikjøring

Trykk gasspedalen bestemt helt inn (slik at kommer forbi kickdown-punktet).

Dermed kan du gire ned til det optimale giret innenfor motorens kapasitet.

Kjøring i manuell modus

Sett girspaken i stilling D, og flytt høyre hendelen til stilling M. Hvis du flytter spaken flere ganger, kan du skifte gir manuelt:

- Skyv hendelen forover for å gire ned.

- Skyv hendelen bakover for å gire opp.

Giret som er valgt vises i instrumentpanelet.

Spesielle tilfeller

Under enkelte kjøreforhold kan det hende at det automatiske systemet skifter gir av seg selv (f.eks. for motorbeskyttelse, aktivering av det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) osv.). På tilsvarende måte kan et girskift bli avvist av det automatiske systemet for å hindre feil manøvrering. I så fall blinker girdisplayet et par sekunder som en advarsel.

Spesielle omstendigheter

- Hvis veitypen eller værforholdene (bratte oppoverbakker, plutselige nedoverbakker, dyp snø, sand eller søle) gjør det vanskelig å bli værende i automatisk modus (kjøretøyavhengig), anbefaler vi å bruke manuell modus (avhengig av bilen). Slik unngår du at girkassen stadig skifter gir når du kjører bratte bakker, og du kan bruke motorbremsen i lange utforkjøringer.

- Når du starter motoren i kaldt vær, bør du vente et par sekunder før du flytter girspaken fra stilling P eller N og setter den i D eller R for å ikke kvele motoren.

Ta foten vekk fra gasspedalen for å holde kjøretøyet i ro i en oppoverbakke.

Fare for overoppheting av den automatiske girkassen.

Parkere kjøretøyet

Når kjøretøyet er stanset, flytter du girspaken til stilling P mens du holder foten på bremsepedalen. Girkassen er i nøytral og kjørehjulene er mekanisk låst av drivakselen.

Trekk til håndbrekket eller kontroller at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert (kjøretøyavhengig).

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander i veien) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. en deformert aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

Vedlikeholdsperiode

Se i vedlikeholdsdokumentet for kjøretøyet eller kontakt en godkjent forhandler for å sjekke om den automatiske girkassen krever planlagt vedlikehold.

Hvis den ikke trenger service, trenger du ikke å fylle på oljen.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.

Lastmodus

Hvis bilen har stor belastning, trykker du på 3-bryteren: avhengig av bilen, vil varsellampene Perfo eller Sport vises i instrumentpanelet.

Lastmodus deaktiveres hver gang motoren slås av. Den må da velges på nytt.

Lastmodus er like effektivt i automatisk modus som i manuell.

Funksjonsfeil

- Hvis meldingen ”Kontroller Auto girkasse” vises i instrumentpanelet mens du kjører, betyr det at det har oppstått en feil.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

- Hvis meldingen ”Auto girkasse overoppheting” vises på instrumentpanelet under kjøring, må du stanse snarest mulig slik at girkassen kan kjøles ned for å vente på at meldingen forsvinner.

- Havari av et kjøretøy med automatisk girkasse TAUING: Motorhavari.

Når du skal kjøre av gårde og girspaken er låst i P når du trykker inn bremsepedalen (f.eks. batterifeil), er det mulig å løsne girspaken manuelt for å hindre blokkering av drivhjulene. Girspaken kan frigjøres ved å løsne den nederste delen av mansjetten og trykke på 4-knappen samtidig som du trykker på 2-knappen på girspaken og flytter den til stilling N.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.