TAUING: Motorhavari

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Før tauing må du sette girkassen i nøytral (N på kjøretøy med automatgirkasse), låse opp rattstammen og slippe opp parkeringsbremsen.

Låse opp rattstammen

Sett nøkkelen i tenningen, vri den til På ON 2 eller hold inne startknappen (kjøretøyavhengig) i ca. to sekunder hvis du har kortet med deg.

Flytt girspaken til nøytral igjen (stilling N hvis du har automatisk girkasse).

Rattstammen låses opp og tilbehørsfunksjonene er tilgjengelige. Du kan bruke alle lysene (retningslys, bremselys osv.). Om kvelden må lysene på kjøretøyet være på.

Når tauingen er fullført, trykker du to ganger på startknappen (kjøretøyavhengig) (fare for å tømme batteriet).

Hastigheten angitt av gjeldende lovgivning for tauing må alltid følges. Hvis du tauer et annet kjøretøy, må du passe på at du ikke overstiger tillatt tauevekt for kjøretøyet ditt. VEKTER (I KG).

Tauing av et kjøretøy med automatisk girkasse

Kjøretøyet må enten transporteres på en tilhenger, eller taues med forhjulene løftet opp fra bakken.

I unntakstilfeller, kan bilen taues med alle fire hjulene på bakken. Den må bare taues i retning forover og med girkassen i nøytral stilling N. Den må ikke taues lengre enn ca. 80 km og ikke hurtigere enn 25 km/t.

Hvis spaken er låst i posisjon P under oppstart, kan du frigi spaken manuelt for å låse opp drivhjulene selv om du trykker inn bremsepedalen.

Girspaken kan frigjøres ved å løsne den nederste delen av mansjetten og trykke på 2-knappen samtidig som du trykker på 1-knappen på girspaken og flytter den til stilling N.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Når motoren er stanset, fungerer ikke lenger servostyringen og servobremsen.

La kortet ligge i kjøretøyet under tauingen.

Fare for at rattstammen låses.

Bruk bare tauepunktene foran 4 og bak 7 (bruk aldri drivakslene eller andre deler på kjøretøyet). Disse tauepunktene kan bare brukes til tauing. De må aldri brukes til å løfte kjøretøyet direkte eller indirekte.

Tilgang til tauepunkter

Tauepunkt foran 4

Løsne dekslet 3 ved å stikke en flat skrutrekker eller lignende inn i sporet A.

Tauepunkt bak 7

Løsne dekslet 6 ved å stikke en flat skrutrekker eller lignende inn i sporet B.

Stram tauekroken 5 helt. Først for hånd så langt det går, deretter med hjulmutternøkkelen eller spaken (kjøretøyavhengig).

Bruk kun slepekroken 5 og hjulstrammeren eller -spaken som fulgte med i verktøykassen. VERKTØY.

Påse at slepeøyet er boltet riktig.

Fare for å miste objektet som taues.

- Bruk en stiv slepestang. Hvis du bruker et slepetau eller en kabel (der dette er tillatt), må det være mulig å bremse kjøretøyet som taues.

- Du må ikke taue et kjøretøy hvis det ikke er kjørbart.

- Unngå å akselerere eller å bremse brått ved tauing, da dette kan føre til skade på kjøretøyet.

- Det er under alle omstendigheter anbefalt å ikke overstige 25 km/t.

Ikke la verktøyene være usikret inne i kjøretøyet. De kan løsne ved bremsing.