Tilbake til listen

VINDUSSPYLER, VINDUSVISKER BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Hastighetsavhengig vindusvisker bak

(kjøretøyavhengig)

Vri enden av spaken 1 for å få symbolet på motsatt side av merket 2

Viskerfrekvensen varierer med hastigheten.

Spesialfunksjon

Hvis frontruteviskerne er på når du velger revers, viskes bakruten på intervall.

p Vindusspyler/vindusvisker bak

(kjøretøyavhengig)

Vri enden av spaken 1 for å få symbolet på motsatt side av merket 2

Når spaken slippes, går den tilbake til bakre viskeposisjon.

Ikke bruk viskerarmen til å åpne eller lukke bakluken.

Før du gjør noe som påvirker bakruten (bilvask, fjerning av is, rengjøring av ruten osv.), må du sette du spaken 1 tilbake til P (parkert).

Fare for personskade og/eller annen skade.

Effektiviteten til et viskerblad

Sjekk tilstanden til viskerbladene. Hvor lenge de varer, avhenger av deg:

- Det må være rent. Rengjør bladet og ruten regelmessig med såpevann;

- Ikke bruk det når ruten er tørr;

- Løsne det fra ruten når det ikke har blitt brukt på lang tid.

Skift viskerbladene så snart de begynner å viske dårlig, omtrent hvert år (du finner mer informasjon i avsnitt 5 under Viskerblader).

Forholdsregler ved bruk av viskerne

- I kaldt vær eller snøvær må du rengjøre ruten før du starter viskerne (fare for overoppheting av viskermotoren);

- Pass på at det ikke er noe som hindrer bladet.