Kangoo

Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Indikatorlys for fjernlys
Indikatorlys for nærlys
Indikatorlys for tåkelys foran
Indikatorlys for tåkelys bak
Retningsindikator for retningsviserlys
Varsellampe for variabel servostyring
Girskiftindikator.
Varsellampe for kjølevæsketemperaturen
Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets
Varsellys for overvåking av eksosgass
Varsellampe for oljetrykk
Varsellys for forvarming
Feilvarslingslys for elektronikk
Retningslys
     Airbag
Varsellys for blokkeringsfrie bremser
Varsellampe for lavt drivstoffnivå
Varsellys for påminnelse om setebelte
Varsellampe for batterilading
Varsellampe for motor i ventemodus
Varsellampe for utilgjengelig ventemodus
Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass
Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser
Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (
     ESC
     ) og antispinnsystemet
Dekktrykkvarsel
Varsellys for antispinn
Varsellys for dørstatus

Indikatorlys for fjernlys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Retningsindikator for retningsviserlys

Varsellampe for variabel servostyring

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den tennes og et lydsignal høres under kjøring, indikerer dette en feil i systemet.

Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Girskiftindikator.

Dette lyset tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned).

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Hvis det fortsetter å lyse under kjøring samtidig som indikatorlampen ® tennes, er motoren overopphetet. Stopp og la motoren gå på tomgang i et minutt eller to. Temperaturen bør da synke. Hvis ikke må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned, og sjekk deretter kjølevæskenivået. Kontakt eventuelt en godkjent forhandler.

Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets

Dette tennes når tenningen slås på. Hvis det tennes under bremsing eller kjøring, samtidig som indikatorlyset ® lyser, er nivået i en av kretsene for lavt, og det kan være farlig å kjøre videre. Kontakt en godkjent forhandler.

Varsellys for overvåking av eksosgass

På kjøretøy som er utstyrt med denne funksjonen, vil varsellyset tennes når tenningen slås på, og deretter slukne.

–Hvis det tennes kontinuerlig sammen med varsellyset ©, kontakter du en godkjent forhandler snarest;

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Se Utslippskontroll, drivstofføkonomi og kjøreråd i Del 2.

Varsellampe for oljetrykk

Hvis det tennes under kjøring, stopper du umiddelbart og slår av tenningen.

Kontroller oljenivået (se avsnitt 4 ”Motoroljenivå”). Hvis nivået er riktig, er lyset tent av en annen grunn – kontakt straks en godkjent forhandler.

Varsellys for forvarming

(dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk. Det slukner når forvarmingen er ferdig og motoren kan startes.

Feilvarslingslys for elektronikk

Hvis det tennes under kjøring, indikerer det at det er en elektronisk eller elektrisk feil, eller at det er vann i dieselen for dieselmodeller.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Retningslys Airbag

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder. Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det blinker, er det en feil i systemet.

Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellys for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis dette ikke slukkes når tenningen slås på, eller tennes når du kjører, er det en feil med ABS-systemet. Bremsing vil fungere som normalt, men uten ABS.

Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder. Hvis den begynner å lyse under kjøring, sammen med et lydsignal, bør du fylle drivstoff så snart som mulig. Det er drivstoff nok igjen til omtrent 50 km kjøring etter at lyset blir tent.

Varsellys for påminnelse om setebelte

Avhengig av kjøretøyet vises det i instrumentpanelet eller på det midtre displayet i dashbordet. Det forblir på når motoren er startet hvis setebeltet ikke er festet. Det høres et pip ved lavt volum i 30 sekunder og deretter ved høyt volum i 90 sekunder.

Varsellampe for batterilading

Hvis dette tennes når du kjører, betyr det at kretsen overlades eller er utladet. Stopp og kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

2 Varsellys for dørstatus

Hvis det tennes når tenningen slås på, tyder det på at en av dørene ikke er skikkelig lukket.

Varsellampe for motor i ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Se informasjonen om ”Reagenstank” i Del 1.

Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser

Se informasjonen under ”Hastighetsbegrenser” og ”Fartsholder” i Del 2.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet ( ESC ) og antispinnsystemet

Se informasjonen om ”Enheter og hjelpemidler for førerkorrigering” i Del 2.

Dekktrykkvarsel

Se informasjonen om ”Dekktrykkvarsel” i Del 2.

Varsellys for antispinn

Se informasjonen om ”Enheter og hjelpemidler for førerkorrigering” i Del 2.

Varsellys for dørstatus

Hvis det tennes når tenningen slås på, tyder det på at en av dørene ikke er skikkelig lukket.


Varsellampe for motor i ventemodus