Tilbake til listen

VINDUSSPYLER, VINDUSVISKER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vindusvisker foran

Med tenningen på flytter du spak 1 rundt rattet:

A Slå av

B Intervallvisking

Viskerne stopper i flere sekunder mellom dragene. Det er mulig å endre tiden mellom dragene ved å vri ringen 2.

C normal viskerhastighet

D Rask kontinuerlig visking

Spesialfunksjon

Når du kjører, reduseres viskerhastigheten når kjøretøyet stopper. Rask viskerhastighet reduseres for eksempel til normal viskerhastighet. Når du kjører videre, går viskingen tilbake til hastigheten som opprinnelig var valgt.

Hvis spak 1 brukes, overstyres og avbrytes den automatiske funksjonen.

Automatisk viskerfunksjon

(kjøretøyavhengig)

Mens motoren går, flytter du spak 1.

A Slå av

B Automatisk viskerfunksjon

Når denne posisjonen er valgt, registrerer systemet vann på frontruten og utløser visking ved egnet hastighet. Grensen for utløsning og tiden mellom dragene kan justeres ved å vri ringen 2.

Merk: I tåkete vær eller når det snør, utløses ikke visking automatisk og forblir under førerens kontroll.

C normal viskerhastighet

D Rask kontinuerlig visking

Hvis viskerne av en eller annen grunn sitter fast (f.eks. er fryst fast i frontruten av is osv.), kutter systemet automatisk strømmen til viskerne.

Vindusvisker

Med tenningen på drar du spak 1 mot deg.

Hvis du drar kort, utløses et enkelt drag med viskerne i tillegg til vindusspyleren.

Hvis du drar lenge, utløses tre drag med viskerne etterfulgt, noen sekunder senere, av et fjerde, i tillegg til vindusspyleren.

I kaldt vær eller når det snør, må du påse at de ikke sitter fast i frontruten (også det midtre området bak bakspeilet) og bakruten før viskerne starter (fare for motoroveroppheting).

Før noe skjer på frontruten (vasking av kjøretøyet, fjerning av is, rengjøring av frontruten osv.), setter du spak 1 til posisjon A (parkert).

Fare for personskade og/eller annen skade.

Effektiviteten til et viskerblad

Sjekk tilstanden til viskerbladene. Hvor lenge de varer, avhenger av deg:

- Det må være rent. Rengjør bladet og ruten regelmessig med såpevann;

- Ikke bruk det når ruten er tørr;

- Løsne det fra ruten når det ikke har blitt brukt på lang tid.

Skift viskerbladene så snart de begynner å viske dårlig, omtrent hvert år (du finner mer informasjon i avsnitt 5 under Viskerblader).

Forholdsregler ved bruk av viskerne

- I kaldt vær eller snøvær må du rengjøre ruten før du starter viskerne (fare for overoppheting av viskermotoren);

- Pass på at det ikke er noe som hindrer bladet.