Tilbake til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis du får en punktering, er det enten et reservehjul eller et dekkreparasjonssett tilgjengelig, avhengig av kjøretøyet (se informasjonen på de neste sidene).

Reservehjul 2

Det oppbevares i brønnen 4 under gulvet bak i kjøretøyet.

Tilgang til reservehjulet

- Åpne bagasjelokket.

- Løsne mutteren med hjulstrammeren 1.

- Løsne brønnen ved å ta tak i håndtaket 3.

- Ta ut reservehjulet.

Oppbevare hjulet i rammen

- Pass på at du legger hjulet riktig tilbake i brønnen med ventilen nederst;

- Fest underrammen igjen ved å bruke håndtaket 3, og trekk til mutteren med nøkkelen 1 for å feste den igjen.

- Kontroller at dekslet er riktig festet.

Kjøretøy utstyrt med et varslingssystem for dekktrykktap

Ved for lite luft (punktering, lavt trykk osv.) tennes varsellyset i instrumentpanelet. Se ”Dekktrykkvarsel” i Del 2.

Hvis kjøretøyet er parkert på en hard skulder, må du varsle andre som bruker veien, om at kjøretøyet står der, med en varseltrekant eller med andre enheter i henhold til gjeldende lover for landet du er i.

Hvis reservehjulet har blitt lagret i flere år, må du få forhandleren til å sjekke det for å sikre at det er trygt å bruke det.

Kjøretøy med et reservehjul som er ulikt de andre hjulene:

- Fest aldri mer enn ett reservehjul til det samme kjøretøyet.

- Det punkterte hjulet er bredere enn reservehjulet, slik at høyden for kjøretøyets bakkeklaring er redusert.

- Skift reservehjulet så snart som mulig med et hjul som er identisk med det opprinnelige hjulet.

- Hvis det følger med hjulbolter til reservehjulet, er det absolutt nødvendig at disse brukes og at de bare brukes på reservehjulet. Se merket som er festet på reservehjulet.

- Når dette er festet til kjøretøyet, som bare må være et midlertidig tiltak, må ikke kjørehastigheten overstige hastigheten angitt på etiketten på hjulet.

- Hvis du bruker et reservehjul, kan det endre kjøremåten til kjøretøyet. Unngå plutselig akselerasjon eller fartsreduksjon og reduser hastigheten i svinger.

- Hvis du må bruke snøkjettinger, fester du reservehjulet til bakakselen og sjekker dekktrykket.

- Varsellampen i instrumentpanelet blinker i flere sekunder før det lyser sammenhengende.