Tilbake til listen

PANSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dra i håndtaket 1 for å åpne panseret.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av (du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Starte og stanse motoren).

Løsne pansersperren

For å åpne trykker du tappen 2 mot venstre mens du åpner panseret.

Slik åpner du panseret

Løft panseret, hjelp det oppover, så holdes det på plass ved hjelp av støttene.

Ikke legg trykk på panseret. Det er fare for at panseret kan lukkes ved et uhell.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. I tillegg kan motorkjøleviften starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for skade.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i parkert posisjon.

Fare for personskade.

Slik lukker du panseret

Kontroller at du ikke har glemt igjen noe i motorrommet.

For å lukke panseret igjen holder du panseret på midten og senker det til 30 cm over lukket posisjon. Slipp det herfra.

Påse at panseret er skikkelig låst.

Kontroller at ingenting hindrer at sperren låses (grus, stoff osv.).

Når du har gjort noe i motorrommet, må du passe på at du ikke har glemt igjen noe (stoff, verktøy osv.).

Hvis du gjør det, kan det føre til motorskade eller brann.

Hvis det skjer et lite sammenstøt med radiatorgrillen eller panseret, må du få en godkjent forhandler til å kontrollere panserlåsen så snart som mulig.