Tilbake til listen

LYS OG SIGNALER PÅ UTSIDEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

u Sidelys

Vri enden av spak 1 til symbolet er på motsatt side av merket 2.

Lyset i instrumentpanelet slås på.

k Nærlys

Manuell bruk

Vri enden av spak 1 til symbolet er på motsatt side av merket 2. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Automatisk bruk

(kjøretøyavhengig)

Med motoren i gang, slås nærlysene automatisk av eller på avhengig av hvor lyst det er ute, uten noen bruk av spaken 1.

Denne funksjonen kan deaktiveres eller reaktiveres.

- Aktivere: Med tenningen på og kjøretøyet i ro trykker du og holder knapp 3 i minst fire sekunder. Avhengig av kjøretøyet vises meldingen ”lys PÅ” i instrumentpanelet.

- Deaktivere: Med tenningen på og kjøretøyet i ro trykker du og holder knapp 3 i minst fire sekunder. Avhengig av kjøretøyet vises meldingen ”lys AV” i instrumentpanelet.

á Fjernlys

Med spak 1 i nærlysposisjon drar du spaken mot deg. Indikatorlyset i instrumentpanelet tennes.

For å gå tilbake til nærlysposisjon drar du spaken mot deg igjen.

Før du kjører om kvelden, må du kontrollere at det elektriske utstyret fungerer som det skal og justere frontlysene (hvis kjøretøyet ikke bærer normal last). Som en generell forholdsregel må du kontrollere at lysene ikke er tilsmusset (av skitt, gjørme, snø eller gjenstander som fraktes).

Funksjonen Følg meg hjem-lys

(kjøretøyavhengig)

Denne funksjonen (nyttig når du for eksempel må åpne en port, garasje osv.) gjør at du kan slå på nærlysene midlertidig.

Med tenningen av og frontlysene av drar du spak 1 mot deg. Nærlysene er tent i ca. 60 sekunder.

Denne handlingen kan ikke utføres mer enn fire ganger i en maksimal lysperiode på fire minutter.

For å slå av lysene før de slås av automatisk vrir du enden av spak 1 og fører den tilbake til posisjon 0 eller slår på tenningen.

e Slå av lysene

Det er to muligheter:

- manuelt, flytt spak 1 til opprinnelig posisjon;

- automatisk, lysene slås av når motoren stanses, førerdøren åpnes eller, avhengig av kjøretøyet, når kjøretøyet låses. I dette tilfellet neste gang motoren starters, slås lysene på igjen i samsvar med posisjonen på ringen 2.

g Tåkelys foran

(kjøretøyavhengig)

Sidelysene eller nærlysene må være på.

Vri ring 5 på spak 1 til symbolet er på motsatt side av merke 4 og slipp den. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Tåkelys bak

Tåkelysene foran og sidelysene eller nærlysene må være på.

Vri ring 5 på spak 1 til symbolet er på motsatt side av merke 4 og slipp den. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

For å unngå å blende andre som bruker veien, må du huske å slå av dette lyset når det ikke er nødvendig lenger.

Slå av lysene

Vri ring 5 igjen for å plassere merke 4 på motsatt side av symbolet for lyset du vil slå av.

Hvis du slår av lysene utvendig eller tenningen, slås tåkelysene foran og bak av.

Lydsignal ved lys på

Det høres et varselpip når førerdøren åpnes for å varsle deg om at lysene fortsatt er på.