Tilbake til listen

JUSTERE FRONTLYSENE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollknotten 1 brukes til å justere høyden på frontlysene i henhold til lasten.

Vri kontrollknotten 1 nedover for å senke frontlysene og oppover for å løfte dem.

Uten last skal kontrollknotten 1 være ved 0.

Når kjøretøyet er delvis eller fullstendig lastet, skal frontlysene settes til å lyse på veien ved mellom 50 og 100 meter. Bruk deretter posisjonene 1 til 4 på kontrollknotten.

A Feil justering: Lysene er satt for høyt og kan blende andre førere. Vri kontrollknotten nedover for å senke strålen.

B Riktig justering: Strålens maksimale rekkevidde er mellom 50 og 100 meter.

Midlertidig justering

Åpne panseret og finn merket B ved siden av én av frontlyslampene.

For hvert frontlys vrir du skruen 1 en kvart omgang med en skrutrekker mot symbolet - for å senke strålene.

Gå tilbake til opprinnelig posisjon når turen er over: Vri skruen 1 en kvart omgang mot symbolet + for å løfte strålene.

Når du kjører på venstre side i et kjøretøy for venstrekjøring (eller omvendt), må du justere lysene midlertidig under oppholdet.