Tilbake til listen

HJUL, FELG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hel hjulkapsel 1

Fjern den ved å bruke hjulkapselverktøyet 2 (plassert under verktøysettet) ved å skyve kroken inn i åpningen ved ventilen (for å nå metallfestevaieren plassert bak hjulfelgen).

Rett den inn med ventilen for å feste den igjen. Skyv festekrokene, begynn med side A på ventilsiden, deretter B og C, og avslutt med siden på motsatt side av ventilen D.

Hel hjulkapsel 3

Fjern den ved å bruke hjulkapselverktøyet 2 (plassert under verktøysettet) ved å skyve kroken inn i åpningen ved ventilen (for å nå metallfestevaieren plassert bak hjulfelgen).

Rett den inn med ventilen for å feste den igjen. Skyv festekrokene, begynn med side A på ventilsiden, deretter B og C, og avslutt med siden på motsatt side av ventilen D.

Midtre hjulfelg 4

For å fjerne den uten å fjerne hjulet trykker du den ved punktene som er merket med pilene.

Vri den slik at festebrakettene som holder den på plass bak hjulboltene, løsner.

Sett hjulkapselen på plass i omvendt rekkefølge.