Tilbake til listen

HASTIGHETSBEGRENSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighetsbegrenserfunksjonen hjelper deg med å holde kjørehastigheten som du velger, kjent som fartsgrensen.

Kontroller

1 Hovedbryter Av/på.

2 Aktivere, lagre og øke (+) hastighetsbegrenseren.

3 Redusere fartsgrensen (-).

4 Funksjonsstandby for hastighetsbegrenser (med begrenset hastighetsminne) (O).

5 Aktivere og hente tilbake lagret begrenset fartsgrense (R).

Slå den på

Trykk på bryter 1 på siden som viser . Varsellyset tennes, lyser oransje og meldingen ”SPEED LIMITER” vises i instrumentpanelet, sammen med bindestreker som viser at hastighetsbegrenserfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en fartsgrense.

For å lagre gjeldende hastighet trykker du på bryter 2 (+). Den begrensede hastigheten erstatter bindestrekene.

Minste lagrede hastighet er 30 km/t.

Kjøre

Når en begrenset hastighet er lagret og denne hastigheten ikke oppnås, er kjøringen lik kjøring med et kjøretøy uten hastighetsbegrenserfunksjonen.

Når du har nådd den lagrede hastigheten, kan du ikke overskride den programmerte hastigheten ved å trykke på gasspedalen unntatt i en nødssituasjon (du finner mer informasjon under Overskride fartsgrensen).

Variere fartsgrensen

Fartsgrensen kan endres ved å trykke gjentatte ganger på:

- bryter 2 (+) for å øke hastigheten;

- bryter 3 (-) for å redusere hastigheten

Overstige fartsgrensen

Det er mulig å overskride fartsgrensen når som helst. Slik gjør du det: Trykk gasspedalen bestemt helt inn (forbi kickdown-punktet).

Når hastigheten overstiges, blinker fartsgrensen som vises i instrumentpanelet.

Slipp deretter gasspedalen. Hastighetsbegrenserfunksjonen kommer tilbake så snart du når en hastighet som er lavere enn den lagrede hastigheten.

Begrenset hastighet kan ikke opprettholdes

Når du kjører ned en bratt bakke, kan ikke systemet opprettholde fartsgrensen. Den lagrede hastigheten blinker i informasjonsdisplayet for instrumentpanelet for å varsle deg om situasjonen.

Hastighetsbegrenserfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Sette funksjonen på standby

Hastighetsbegrenserfunksjonen utsettes når du trykker på bryter 4 (O). I dette tilfellet blir den begrensede fartsgrensen lagret, og meldingen ”SPEED MEMORY” vises sammen med denne hastigheten i instrumentpanelet.

Hente tilbake fartsgrensen

Hvis en hastighet er lagret, kan den hentes tilbake ved å trykke på bryter 5 (R).

Når hastighetsbegrenseren er satt til standby, reaktiveres funksjonen ved å trykke på bryter 2 (+) uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten. Det er hastigheten til kjøretøyet det tas hensyn til.

Slå av funksjonen

Hastighetsbegrenserfunksjonen deaktiveres når du trykker på bryter 1. I dette tilfellet er ikke hastigheten lenger lagret. Det oransje varsellyset i instrumentpanelet slukkes og bekrefter at funksjonen er stoppet.