Tilbake til listen

FRONTLYSSKIFTE LYSPÆRER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nærlys/fjernlys

Åpne dekselet 1.

Koble fra holdeledningen for lyspæren 2.

Koble fra fjæren 3 for å fjerne pæreholderen 2.

Pæretype: H4

Det er viktig å bruke 55W anti-UV-pærer for å hindre skade på lysene og plastglasset.

Ikke ta på pæreglasset. Hold pæren i sokkelen.

Utfør handlingene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette på plass pæren.

Kontroller at du setter på plass ledningene i holderen før du lukker dekselet 1.

Sidelys foran

Åpne dekselet 1.

Koble fra holdeledningen for lyspæren 4.

Ta ut pæreholderen 4 fra festet. Skift pæren.

Pæretype: W5W

Utfør handlingene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette på plass pæren.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av (du finner mer informasjon i Del 2 under Starte og stanse motoren).

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. I tillegg kan motorkjøleviften starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for skade.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for personskade.

Retningslys

Vri pæreholder 5 for å løsne den og fjerne den fra plasseringen uten å koble fra ledningene. Skift pæren.

Pæretype: PY21W

Utfør handlingene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette på plass pæren.

For å følge lokal lovgivning, eller som en forholdsregel, kan du skaffe deg et nødsett med reservepærer og -sikringer fra en godkjent forhandler.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for personskade.