Tilbake til listen

DEKKTRYKK NÅR KALD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etikett A

Åpne døren for å lese den.

Dekktrykkene bør sjekkes når dekkene er kalde.

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, øker trykkene fra 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI). Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Kjøretøy utstyrt med et varslingssystem for dekktrykktap

Ved for lite luft (punktering, lavt trykk osv.) tennes varsellyset i instrumentpanelet. Se ”Dekktrykkvarsel” i Del 2.

B: trykk i forhjulene ved kjøring (ikke-motorvei), eller hvis færre enn 4 personer sitter i kjøretøyet.

C: trykk i bakhjulene ved kjøring (ikke-motorvei), eller hvis færre enn 4 personer sitter i kjøretøyet.

D: trykk i forhjulene (motorvei) eller ved kjøring med betydelig last.

E: trykk i bakhjulene (motorvei) eller ved kjøring med betydelig last.

Kjøretøy med full last (maksimal tillatt full vekt) og med tilhenger

Høyeste hastighet må begrenses til 100 km/t, og dekktrykket må økes med 0,2 bar.

Se informasjonen om ”Vekter” i Del 6.

Fare for punkteringer.

Dekkstørrelser

Følgende størrelser gjelder for kjøretøyet:

- 185/70 R 14 88 T;

- 195/65 R 15 91 T;

- 195/65 R 15 95 T;

- 205/55 R 16 91 H.

Dekksikkerhet og bruk av snøkjettinger

Se informasjonen om ”Dekk” i Del 5 for serviceforhold og, avhengig av modellen, bruk av kjettinger.

For din egen sikkerhet og for å følge loven.

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil på en enkelt aksel.

De må enten ha en lastkapasitet og hastighetsmerking som er lik de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de anbefalt av en autorisert forhandler.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det svekke sikkerheten din og påvirke kjøretøyets veidyktighet.

Fare for å miste kontrollen over kjøretøyet.