Tilbake til listen

DEKKREPARASJONSSETT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Settet kan brukes til å reparere dekk når mønsteret A har blitt skadet av gjenstander som er mindre enn 4 mm. Det kan ikke brukes til å reparere alle typer punkteringer, som kutt som er større enn 4 mm, eller kutt i siden på dekket B

Sørg også for at hjulfelgen er i god stand.

Ikke dra ut gjenstanden som er årsaken til punkteringen, hvis den fortsatt sitter i dekket.

Ikke forsøk å bruke reparasjonssettet hvis dekket har blitt skadet som følge av å kjøre med en punktering.

Du bør derfor kontrollere tilstanden på dekkets sider nøye før du kjører.

Kjøring med dekk som ikke har nok luft, er flate eller punkterte, kan være farlig og kan gjøre det umulig å reparere dekket.

Denne reparasjonen er midlertidig.

Et dekk som har blitt punktert, må alltid undersøkes (og repareres når det er mulig) av en spesialist så snart som mulig.

Når du skal skifte ut et dekk som har blitt reparert med dette settet, må du si ifra til spesialisten.

Når du kjører, kan du kjenne vibrasjoner på grunn av reparasjonsproduktet som er sprøytet inn i dekket.

Settet er bare godkjent for å pumpe dekk på det kjøretøyet som utstyret opprinnelig ble levert med.

Det må aldri brukes til å pumpe dekk på andre kjøretøy eller på andre gjenstander som kan pumpes opp (gummiring, gummibåt osv.).

Unngå å søle på huden når du håndterer flasken med reparasjonsproduktet. Hvis dråper lekker ut, må du skylle dem av med rikelig med vann.

Oppbevar reparasjonssettet utilgjengelig for barn.

Ikke kast den tomme flasken ut i naturen. Lever den tilbake til din godkjente forhandler eller til en gjenvinningsstasjon.

Flasken har begrenset brukstid som er merket på etiketten. Sjekk utløpsdatoen.

Kontakt en godkjent forhandler for å skifte pumpeslangen og flasken med reparasjonsproduktet.

Avhengig av kjøretøymodell, skal settet som ligger i hanskerommet eller i venstre hjulbue i bagasjerommet C eller D, brukes ved punktering.

Kjøretøy utstyrt med et varslingssystem for dekktrykktap

Ved for lite luft (punktering, lavt trykk osv.) tennes varsellyset i instrumentpanelet. Se ”Dekktrykkvarsel” i Del 2.

Før du bruker dette settet, må du parkere kjøretøyet med tilstrekkelig avstand fra trafikk, slå på varselblinklysene, sette på håndbrekket, be alle passasjerer om å forlate kjøretøyet og holde dem vekk fra trafikk.

Hvis kjøretøyet er parkert på en hard skulder, må du varsle andre som bruker veien, om at kjøretøyet står der, med en varseltrekant eller med andre enheter i henhold til gjeldende lover for landet du er i.

Motor går, parkeringsbrems på:

- Se informasjonen om reparasjonssettets kompressor, og følg instruksjonene;

- Pump dekket til anbefalt trykk (se informasjonen i avsnittet ”Dekktrykk”).

- Etter maks. 15 minutter, slutter du å pumpe og leser av trykket (på trykkmåleren 2);

Merk: Mens flasken tømmes (ca. 30 sekunder), viser trykkmåleren 2 kort et trykk på 6 bar. Deretter faller trykket;

- Juster trykket. For å øke det fortsetter du å pumpe med settet. For å redusere det trykker du på knappen 1.

Hvis det anbefalte trykket på 1,8 bar ikke oppnås etter 15 minutter, er det ikke mulig å reparere. Ikke kjør kjøretøyet. Kontakt en autorisert forhandler.

Når dekket har riktig trykk, fjerner du settet. Løsne langsomt endestykket på reparasjonssettet for å hindre at produktet spruter. Oppbevar beholderen i plast for å hindre at produktet lekker.

- Fest etiketten for kjøreanbefaling på dashbordet der den er godt synlig for føreren;

- Legg vekk settet;

- På slutten av den første pumpehandlingen, vil luft fortsatt lekke ut av dekket. Du må kjøre et lite stykke for å tette hullet;

- Start umiddelbart og kjør i mellom 20 og 60 km/t for å fordele produktet jevnt i dekket. Etter 3 km kjøring, stopper du og sjekker trykket;

- Hvis trykket er mer enn 1,3 bar, men mindre enn anbefalt trykk, må det justeres (se etiketten festet på kanten av førerdøren), eller kontakt en godkjent forhandler. Det er ikke mulig å reparere.

Forholdsregler ved bruk av settet

Settet bør ikke brukes i mer enn 15 strake minutter.

Ingenting bør legges rundt førerens føtter, som gjenstander som kan skli under pedalene ved brå bremsing og hindre funksjonen til disse.

Vær også oppmerksom på at dårlig festet eller mistet ventilhette kan gjøre dekkene mindre lufttette og føre til trykktap.

Bruk alltid ventilhetter som er identiske med originalene, og skru dem helt ned.

Etter reparasjon med settet, må du ikke kjøre lenger enn 200 km. I tillegg må du redusere hastigheten og ikke overstige 80 km/t under noen omstendigheter. Klistremerket, som du må feste på et synlig sted på dashbordet, minner deg på dette.

Avhengig av landet eller lokal lovgivning må et dekk som er reparert med reparasjonssettet, skiftes.