Tilbake til listen

DEKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dekk og hjulsikkerhet

Dekkene er den eneste kontakten mellom kjøretøyet og veien. Det er derfor viktig å holde dem i god stand. Du er ansvarlig for at dekkene er i samsvar med lokale trafikkforskrifter.

Vedlikehold av dekkene

Dekkene må være i god stand og mønsteret må ha tilstrekkelig dybde. Dekk godkjent av vår tekniske avdeling har indikatorer for mønsterslitasje 1 som er slitasjevarselstriper støpt inn i mønsteret på flere steder.

Når dekkmønsteret er slitt ned til nivået for slitasjeindikatorene, blir de synlige 2. Det er da nødvendig å skifte dekkene fordi mønstergummien er 1,6 mm dyp på det meste, noe som fører til dårlig veigrep på våte veier.

Et overlesset kjøretøy, lange reiser på motorveien, spesielt i svært varmt vær eller kontinuerlig kjøring på små veier med dårlig overflate fører til raskere dekkslitasje og påvirker sikkerheten.

Hendelser som skjer under kjøring, som å treffe en fortauskant, kan skade dekkene og hjulfelgene og kan også føre til feiljustering av geometrien for for- eller bakakselen. I dette tilfellet må tilstanden på disse kontrolleres av en godkjent forhandler.

Dekktrykk

Følg dekktrykkene (inkludert reservehjulet). Dekktrykket bør kontrolleres minst én gang i måneden og før lengre turer (se merket på kanten av førerdøren, som er beskrevet under Dekktrykk i Del 4).

Trykk skal sjekkes når dekkene er kalde. Ignorer høyere trykk som kan nås i varmt vær eller etter en rask reise.

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, øker trykkene fra 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Kjøretøy utstyrt med et varslingssystem for dekktrykktap

Ved for lite luft (punktering, lavt trykk osv.) tennes varsellyset i instrumentpanelet. Se ”Dekktrykkvarsel” i Del 2.

Skifte hjulene rundt

Dette anbefales ikke.

Reservehjul

Se informasjonen om ”Reservehjul” og ”Bytte hjul” i Del 5.

Feil dekktrykk fører til unormal dekkslitasje og unormal varm kjøring. Dette er faktorer som kan påvirke sikkerheten alvorlig og føre til:

- dårlig veigrep,

- fare for punktering eller kast i mønsteret.

Trykket avhenger av lasten og hastigheten som brukes. Juster trykkene i henhold til bruksbetingelsene (se informasjonen om ”Dekktrykk”).

Vær også oppmerksom på at dårlig festet eller mistet ventilhette kan gjøre dekkene mindre lufttette og føre til trykktap.

Bruk alltid ventilhetter som er identiske med originalene, og skru dem helt ned.

Montere nye dekk

For din egen sikkerhet og for å følge loven.

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil på en enkelt aksel.

De må enten ha en lastkapasitet og hastighetsmerking som er lik de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de anbefalt av en autorisert forhandler.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det svekke sikkerheten din og påvirke kjøretøyets veidyktighet.

Fare for å miste kontrollen over kjøretøyet.

Bruk om vinteren

- Kjettinger

Av hensyn til sikkerheten er det strengt forbudt å feste snøkjettinger på bakakselen.

Kjettinger må ikke festes på dekk som er større enn de opprinnelig festet på kjøretøyet.

- Snø- eller vinterdekk

Vi anbefaler at disse festes på alle fire hjulene for å sikre at kjøretøyet har maksimalt grep.

Merk: Vær oppmerksom på at disse dekkene av og til kan ha:

- kjøreretning;

- en maksimal hastighetsindeks som kan være lavere enn maksimal hastighet for kjøretøyet.

- Piggdekk

Denne typen utstyr kan bare brukes i en begrenset periode og slik det er angitt i lokal lovgivning.

Det er nødvendig å følge hastigheten angitt av gjeldende lovgivning.

Disse dekkene må minst være festet på de to forhjulene.

Kjettinger kan bare festes på dekk av samme størrelse som de opprinnelig festet på kjøretøyet.

Bare enkelte kjettinger kan festes på dekkene. Kontakt en godkjent forhandler.

I alle tilfeller anbefaler vi at du kontakter en godkjent forhandler som kan gi deg råd om valg av utstyr som er best egnet for kjøretøyet ditt.