Tilbake til listen

BYTTE HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjøretøyer som er utstyrt med jekk og hjulmutternøkkel

Fjern hjulfelgen ved behov.

Bruk hjulstrammeren 2 til å slakke hjulboltene. Plasser den slik at du kan skyve ovenfra.

Sveiv opp jekken 3 for hånd til den når opp til det jekkpunktet som er nærmest hjulet som skal skiftes. Jekkpunktet er merket med en pil 1.

Fortsett å sveive opp jekken til grunnplaten er riktig plassert (den skal stå under kjøretøyet og være innrettet etter jekkhodet).

Sveiv noen ganger for å løfte hjulet opp fra bakken.

Slå på varselblinklysene.

Hold kjøretøyet vekk fra trafikk og på jevn bakke der det ikke sklir.

Trekk til parkeringsbremsen og sett kjøretøyet i gir (førstegir eller revers, eller i P hvis du har automatisk girkasse).

Be passasjerene om å forlate kjøretøyet og holde seg vekk fra trafikken.

Hvis kjøretøyet er parkert på en hard skulder, må du varsle andre som bruker veien, om at kjøretøyet står der, med en varseltrekant eller med andre enheter i henhold til gjeldende lover for landet du er i.

For å unngå personskader eller skader på kjøretøyet skal jekken kun sveives til hjulet som skal skiftes, er høyst 3 cm over bakken.

Løsne boltene og ta av hjulet. For kjøretøy med kompositthjul bruker du ledebolten du finner i verktøysettet for å fullføre å løsne boltene og begynne å trekke til boltene.

Sett reservehjulet på det midtre navet, og vri det for å finne festehullene i hjulet og navet.

Trekk til boltene, og kontroller om hjulet er riktig plassert på navet.

Sveiv ned jekken.

Hvis det følger bolter med reservehjulet, må du bare bruke disse boltene på reservehjulet.

Trekk til boltene helt når hjulet er på bakken, og sørg for at tiltrekkingsmomentet samt trykket i reservehjulet blir kontrollert så snart som mulig.

Låsebolt

Hvis du bruker låsebolter, setter du disse nærmest ventilen (det kan hende at hjulkapselen ikke passer).

Kjøretøy utstyrt med et varslingssystem for dekktrykktap

Ved for lite luft (punktering, lavt trykk osv.) tennes varsellyset i instrumentpanelet. Se Dekktrykkvarsel i avsnitt 2.

Hvis du punkterer, må du bytte hjulet så snart som mulig.

Et punktert dekk bør alltid kontrolleres (og repareres hvis mulig) av en spesialist.