Tilbake til listen

VINDUSVISKERBLADER: Skifte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vindusviskerblader 1

Mens tenningen er på eller motoren går, trekker du vindusviskerspaken helt ned. Viskerne stanser litt over panseret.

Løft viskerarmen 3, trykk på tappen 2, og skyv bladet for å løsne det.

Montering

Skyv bladet langs armen til det klikkes på. Kontroller at dekslet er riktig festet. Senk vindusviskerarmen forsiktig.

Slå på tenningen og sett vindusviskerspaken tilbake til stoppstillingen.

Merk: Før du starter kjøretøyet igjen, må du senke vindusviskerbladene ned på frontruten igjen for å unngå skade på panseret eller viskerne.

Ikke bruk viskerne på en tørr frontrute. Det kan føre til for tidlig slitasje eller skade på viskerne.

- I kaldt vær må du kontrollere at viskerbladene ikke sitter fast i is på ruten (for å unngå overoppheting av vindusviskermotoren eller skade på viskerne).

- Sjekk tilstanden på viskerbladene.

Skift viskerbladene så snart de ikke fungerer like godt som de skal (ca. én gang i året).

Når du skifter bladet, må du passe på at armen ikke slippes på ruten etter at bladet er fjernet. Dette kan ødelegge ruten.

Vindusviskerblad bak 4

Spaken må være i stoppstilling (deaktivert):

- Løft viskerarmen 6;

- Vipp viskerbladet 4 til du kjenner litt motstand (bevegelse B);

- Trykk inn tappen 5 og fjern viskerbladet ved å trekke det mot deg (bevegelse A) (kjøretøyavhengig).

Montere nytt blad

Utfør trinnene i omvendt rekkefølge for å montere viskerbladet. Kontroller at bladet er skikkelig låst i posisjon.

Sjekk tilstanden til viskerbladene. Det er ditt ansvar å skifte dem ved behov:

- Rengjør bladene, frontruten og bakruten regelmessig med såpevann.

- Ikke bruk viskerne når frontruten eller bakruten er tørr.

- Løsne dem fra frontruten eller bakruten når de ikke har blitt brukt på lang tid.

Pass på at spaken er i stoppstillingen (deaktivert) før du skifter viskerblad på bakruten.

Fare for personskade.

WINDSCREEN WIPER

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme