Tilbake til listen

VINDUSSPYLER, VINDUSVISKER BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Vindusvisker bak

Skru på tenningen og vri ring 3 på spaken 1 slik at symbolet kommer på linje med merket 2.

- stans

- intervallvisking.

Viskerne stopper i flere sekunder mellom dragene. Viskerfrekvensen varierer med kjørehastigheten.

- Langsom, sammenhengende visking.

Vri en gang til på ring 3 for å stanse viskingen.

Merk: Hvis du vasker bilen i en vaskehall med roterende børster, må du slå av automatisk visking ved å sette ringen 3 på spaken 1 tilbake til stopp.

Følg våre anbefalinger for bruk.

Før du gjør noe som helst som angår bakruten (bilvask, fjerning av is, rengjøring osv.), må du sette spak 1 tilbake til stoppstillingen.

Fare for personskade og/eller annen skade.

Ikke bruk viskerarmen til å åpne eller lukke bakluken.

Effektiviteten til et viskerblad

Sjekk tilstanden til viskerbladene. Hvor lenge de varer, avhenger av deg:

- Det må være rent. Rengjør bladet og ruten regelmessig med såpevann;

- Ikke bruk det når ruten er tørr;

- Løsne det fra ruten når det ikke har blitt brukt på lang tid.

Uansett må de skiftes så snart de begynner å viske dårlig, omtrent hvert år (du finner mer informasjon i avsnitt 5 under ”Viskerblader: skifte”).

Forholdsregler ved bruk av viskerne

- I kaldt vær eller snøvær må du rengjøre ruten før du starter viskerne (fare for overoppheting av viskermotoren);

- Pass på at det ikke er noe som hindrer bladet.

Aktivering/deaktivering av bakruteviskeren

(kjøretøyavhengig)

Når du setter giret i revers, starter intervallvisking av bakruten (hvis frontruteviskerne er i bruk). Du kan aktivere/deaktivere denne funksjonen hvis kjøretøyet har en tilpasningsmeny for kjøretøyinnstillinger. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette i Tilpasningsmeny for kjøretøyinnstillinger i avsnitt 1: Vindusvisker bak ved rygging.

Hvis det finnes noen form for hindringer på bakruten (smuss, snø osv.), forsøker viskeren å feie bort alt som er i veien. Hvis det er noe som hindrer at viskerbladet kan bevege seg, kan det stanse. Fjern hindringen, vent i ca. 30 sekunder og start viskeren igjen med viskerspaken.

Forholdsregler

- Hvis det er is på ruten, må du kontrollere at bladene ikke sitter fast før du bruker viskerne. Hvis du starter viskeren mens den er blokkert av is, kan du risikere å skade både viskerbladet og -motoren.

- Ikke bruk viskerne på en tørr rute. Det fører til for tidlig slitasje eller skade på bladene.

p Vindusspyler/vindusvisker bak

Slå på tenningen, trykk inn og hold spaken 1, og slipp den igjen.

Hvis du holder den lengre, går viskerne først tre ganger. Etter et par sekunder går viskeren én gang til samtidig med vindusspyleren.