Tilbake til listen

VINDUSSPYLER, VINDUSVISKER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjøretøy som er utstyrt med viskere med intervallfunksjon

A Et enkelt sveip med viskerne

Et kort trykk utløser ett sveip med viskerne.

B stabil

C Intervallvisking

Viskerne stopper i flere sekunder mellom dragene. Du kan endre tiden mellom viskingen ved å vri ringen 2.

D Langsom sammenhengende visking

E Rask sammenhengende visking

Spesialfunksjon

Under kjøring reduseres viskerhastigheten hver gang kjøretøyet stanser. Rask viskerhastighet reduseres for eksempel til normal viskerhastighet. Når du kjører videre, går viskingen tilbake til hastigheten som opprinnelig var valgt.

Hvis spak 1 brukes, overstyres og avbrytes den automatiske funksjonen.

Stillingene AC og D fungerer når tenningen er på. Stilling E fungerer bare når motoren går.

Effektiviteten til et viskerblad

Sjekk tilstanden til viskerbladene. Hvor lenge de varer, avhenger av deg:

- Det må være rent. Rengjør bladet og ruten regelmessig med såpevann;

- Ikke bruk det når ruten er tørr;

- Løsne det fra ruten når det ikke har blitt brukt på lang tid.

Uansett må de skiftes så snart de begynner å viske dårlig, omtrent hvert år (du finner mer informasjon i avsnitt 5 under ”Viskerblader: skifte”).

Forholdsregler ved bruk av viskerne

- I kaldt vær eller snøvær må du rengjøre ruten før du starter viskerne (fare for overoppheting av viskermotoren).

- Pass på at det ikke er noe som hindrer bladet.

Kjøretøy som er utstyrt med frontruteviskere med regnsensor

Regnsensoren er festet på frontruten foran bakspeilet.

A Et enkelt sveip med viskerne

Et kort trykk utløser ett sveip med viskerne.

B slå av

C Automatisk viskerfunksjon

Når du velger denne stillingen, starter systemet viskerne med en passende hastighet når sensoren registrerer vann på frontruten. Det er mulig å endre grensen for utløsning og tiden mellom viskingen ved å vri ringen 2:

- F : Minimum følsomhet

- G : Maksimum følsomhet

Jo høyere følsomhet, jo raskere blir reaksjonen og hastigheten til viskerne.

Når du aktiverer automatisk visking, eller hvis du øker følsomheten, utføres det én visking.

Merk:

- Regnsensoren er bare ment å være et hjelpemiddel for føreren. Ved redusert sikt bør du starte viskerne manuelt.

- Ved tåkete vær eller når det snør, starter ikke viskerne automatisk, men må kontrolleres av føreren.

- Automatisk visking aktiveres ikke ved start av motoren hvis det er kuldegrader ute. Den aktiveres automatisk når kjørehastigheten er over ca. 8 km/t.

- Ikke aktiver automatisk visking ved tørt vær.

- Fjern all is fra frontruten før du aktiverer automatisk visking.

Funksjonsfeil

Hvis det skulle oppstå en feil med automatisk visking, settes viskerne til intervallvisking. Ring en godkjent forhandler.

Funksjonen til regnsensoren kan forstyrres av:

- Ødelagte vindusviskere: Hvis et viskerblad etterlater seg et lag med vann eller spor i sensorens registreringssone, kan det øke reaksjonstiden til den automatiske viskingen eller øke viskerfrekvensen.

- Vindusviskingen blir mindre følsom (eller reagerer ikke i det hele tatt) hvis det er et hakk eller en sprekk i nærheten av sensoren, eller hvis den er dekket av støv, smuss, insekter eller is. Bruk av rengjøringsvoks og vannavstøtende kjemikaler kan også gi redusert effekt.

D Langsom sammenhengende visking

E Rask sammenhengende visking

Spesialfunksjon

Under kjøring reduseres viskerhastigheten hver gang du stanser. Rask viskerhastighet reduseres for eksempel til normal viskerhastighet. Når du kjører videre, går viskingen tilbake til hastigheten som opprinnelig var valgt.

Hvis spak 1 brukes, overstyres og avbrytes den automatiske funksjonen.

Forholdsregler

- Hvis det er is på frontruten, må du kontrollere at bladene ikke sitter fast før du bruker viskerne. Hvis ikke, kan du risikere å skade både viskerbladene og -motoren.

- Ikke bruk viskerne på en tørr frontrute. Det fører til for tidlig slitasje eller skade på bladene.

Stillingene A og D fungerer når tenningen er på. Stillingene C og E fungerer bare når motoren går.

Bestemt frontruteviskerstilling (servicestilling)

I denne stillingen kan viskerne løftes og fjernes fra frontruten.

Dette kan være nyttig når du skal:

- Rengjøre bladene;

- Løfte viskerne fra frontruten om vinteren;

- Skifte viskerblad (du finner mer informasjon i avsnitt 5 under Vindusviskerblad).

Skru på tenningen mens motoren er stanset og skyv viskerspaken helt ned (stilling for hurtig sammenhengende visking). Viskerarmen stanser i en stilling ovenfor kanten på panseret.

Når du har plassert viskerne riktig på frontruten igjen, kan du føre viskerne tilbake til utgangsstillingen ved å flytte spaken til stilling B (stopp) med tenningen på.

Plasser viskerne på frontruten igjen før du skrur på tenningen. Hvis ikke risikerer du skade på panseret eller viskerne når de slås på.

Merk: Påse at bladene ligger riktig inntil frontruten når du setter viskerne på plass igjen. Slå på tenningen og aktiver viskerkontrollen.

Før du foretar deg noe med frontruten (vaske bilen, fjerne is, rengjøre frontruten osv.), må du sette spak 1 tilbake til stilling B (stopp).

Fare for personskade og/eller annen skade.

Hvis det er noen form for hindringer på frontruten (smuss, snø, is osv.), må du rengjøre den (også det midtre området bak bakspeilet) før du bruker viskerne (fare for overoppheting av viskermotoren).

Hvis en gjenstand hindrer bevegelsen til et blad, kan viskeren skades. Fjern hindringen og start viskerne igjen med viskerspaken.

Vindusspyler

Slå på tenningen , trekk spaken 1 mot deg og slipp den.

Hvis du drar kort, utløses et enkelt drag med viskerne i tillegg til vindusspyleren.

Hvis du drar lenge, utløses tre drag med viskerne etterfulgt, noen sekunder senere, av et fjerde, i tillegg til vindusspyleren.

Merk: Når temperaturen er under null, er det fare for at spylervæsken fryser på frontruten og gir redusert sikt. Varm opp frontruten med duggfjerningskontrollen før du bruker spylerne.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i stilling B (stopp).

Fare for skade.

Lyktespylere

Frontlys på

Når du trekker spaken 1 mot deg i ca. 2 sekunder, aktiveres både lyktespylerne og frontrutespylerne (kjøretøyavhengig).

Lyktespylerne aktiveres også hvis du beveger frontrutespylerkontrollen tre ganger etter hverandre med en viss varighet.

Merk

Fjern snø og is fra dysebladene med en avisingsspray slik at lyktespylerne også fungerer om vinteren.

Vi anbefaler at du regelmessig fjerner smuss som har festet seg på frontlyktglasset.

Effekten til lyktespylersystemet avtar etter hvert som spylervæsken nærmer seg minimumsnivået.

Fyll opp med spylervæske og start frontrutespyleren, mens motoren går, for å få systemet i gang igjen med full effekt.

Når du arbeider i motorrommet, må du påse at vindusviskerspaken er i stilling B (stopp).

Fare for personskade.