Tilbake til listen

VERKTØY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Enkelte kjøretøyer leveres med verktøy.

Verktøyet er plassert i et brett under teppet i bagasjerommet.

Løft dekslet og ta det ut.

Hjulmutternøkkel 1

For å stramme eller løsne hjulboltene og slepeøyet 5.

Jekk 2

Legg den riktig sammen før du setter den tilbake i holderen (påse at hjulmutternøkkelen er riktig plassert).

Spak 3

Den brukes til å trekke til eller løsne taueøyet 5.

Hjulkapselverktøy 4

Dette verktøyet brukes til å fjerne hjulfelgene.

Tauekrok 5

Se informasjonen om ”Tauing, motorstans” i Del 5.

Ikke la verktøyene være usikret inne i kjøretøyet. De kan løsne ved bremsing. Etter bruk må du kontrollere at alle verktøyene er skikkelig festet i verktøysettet, og at det plassert riktig i festet sitt. Fare for personskade.

Hvis det følger med hjulbolter i verktøysettet, må du bare bruke disse boltene på reservehjulet. Se etiketten som er festet på reservehjulet.

Jekken er bare beregnet for å bytte hjul. Den skal ikke under noen omstendigheter brukes til å utføre reparasjoner under kjøretøyet eller til å få tilgang til undersiden av kjøretøyet.