Tilbake til listen

UTELUFTKVALITET OG LUKTFJERNINGSFUNKSJON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Slå på klimaanlegget og velg ”Meny”, ”Kjøretøy”, ”Pass på” fra skjerm A.

Uteluftkvalitet

Luftkvaliteten i kjøretøyet vises med en forklarende tekst og en animasjon på multimedieskjermen.

Luktfjerningsfunksjon

Den reduserer ubehagelig lukt i kupeen.

Luftfriskersyklus

- ON: Hjelper til med å raskt redusere ubehagelig lukt i kupeen.

- OFF: Slå av funksjonen.

Merk

Funksjonen styres av et tidsur. Den stanser automatisk etter et par minutter.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.