Tilbake til listen

TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyets utstyr, kan du bruke denne funksjonen til å aktivere, deaktivere og justere noen av kjøretøyets funksjoner.

Kjøretøy som er utstyrt med et navigasjonssystem

Åpning av menyen for innstillinger

Med stanset kjøretøy bruker du multimedieskjermen 1 og velger menyen ”Kjøretøy”, ”Brukerinnstillinger” for å komme til de forskjellige innstillingene.

Justere innstillingene

Velg funksjonen som skal endres:

a) lås opp førerdøren;

b) Automatisk låsing av dørene under kjøring;

c) Håndfrifunksjon;

d) Volummarkør;

e) Intern velkomstlyd;

f) ekstern velkomstlyd;

g) Leselampe i automatisk modus;

h) Visking av bakruten når girspaken settes i revers;

i) Konfigurasjon av kjørestilmarkøren.

Velg ON eller OFF for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

For funksjonen Lysstyrke velger du lysstyrke ved å trykke på ˮ+ˮ eller ˮ-ˮ.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Kjøretøy som ikke er utstyrt med et navigasjonssystem

Åpning av innstillingsmenyen på display 2

Med stanset kjøretøy holder du inne bryteren 3 OK for å komme til innstillingsmenyen.

Justere innstillingene

Bla med kontrollen 4 for å velge funksjonen som skal justeres

a) Lås dører bil i bevegelse;

b) Lås opp fører dør bare;

c) Bakre visker når revers aktivert;

d) Assistanse for frontparkering;

e) Automatiske hovedlys;

f) filvarsl. Assist filvarsl. Assist;

g) filvarsl. Assist filvarsl. Assist;

h) Assistanse for bakparkering;

i) PARK. ASSIST. VOLUME;

j) SPRÅK;

k) Farge.

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Når en linje er valgt, trykker du på bryteren 3 OK for å justere funksjonen.

Hvis du velger ”PARK. ASSIST. VOLUME” eller ”SPRÅK”, må du foreta enda et valg (lydstyrken for parkeringsassistenten eller språk i instrumentpanelet). Velg et alternativ og bekreft det ved å holde bryteren 3 OK - den valgte verdien vises med en ~ foran linjen.

For å lukke menyen trykker du kontrollen 4 opp eller ned. Det kan bli nødvendig å gjenta dette flere ganger.

Menyen for kjøretøyets tilpasningsinnstillinger kan ikke brukes under kjøring. Ved en hastighet på over 20 km/t, skifter instrumentpanelets display automatisk til modus for trippteller og varselsystem.