Tilbake til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tilfelle punktering

Kjøretøyet leveres enten med et dekkreparasjonssett eller et reservehjul (se følgende sider).

Spesialfunksjon

Funksjonen for dekktrykkovervåking kontrollerer ikke reservehjulet (hjulet som ble skiftet ut med et reservehjul, blir borte fra instrumentpaneldisplayet).

Du finner mer informasjon i Del 2 under Dekktrykkovervåkingssystem.

Hvis reservehjulet har blitt lagret i flere år, må du få forhandleren til å sjekke det for å sikre at det er trygt å bruke det.

Kjøretøy med et reservehjul som er smalere enn de andre fire hjulene:

- Fest aldri mer enn ett reservehjul til det samme kjøretøyet.

- Det punkterte hjulet er bredere enn reservehjulet, slik at høyden for kjøretøyets bakkeklaring er redusert.

- Skift reservehjulet så snart som mulig, med et hjul som har samme dekkstørrelse som det opprinnelige hjulet.

- Når dette er festet til kjøretøyet, som bare må være et midlertidig tiltak, kjørehastigheten må ikke overstige hastigheten angitt på etiketten på hjulet.

- Hvis du bruker et reservehjul, kan det endre kjøremåten til kjøretøyet. Unngå plutselig akselerasjon eller fartsreduksjon og reduser hastigheten i svinger.

- Hvis du må bruke snøkjettinger, fester du reservehjulet til bakakselen og sjekker dekktrykket.

Reservehjul A

Slik finner du det:

- Lukk opp bakluken;

- Løft opp det flyttbare gulvet (kjøretøyavhengig);

- Løft opp teppet i bagasjerommet;

- Fjern dekselet fra reservehjulet;

- Skru løs festet i midten;

- Ta ut reservehjulet A.

Reservehjul B

Kjøretøy med en basshøyttaleren under teppet i bagasjerommet

Slik finner du den:

- Lukk opp bakluken;

- Løft opp det flyttbare gulvet (kjøretøyavhengig);

- Løft opp teppet i bagasjerommet;

- Fjern dekselet fra reservehjulet;

- Skru løs festet i midten;

- Ta ut subwooferen, og sett den til høyre i bagasjerommet;

- Ta ut reservehjulet B.

Merk: Oppbevar det punkterte dekket i posen som følger med, og plasser det og verktøyet i bagasjerommet.

Hvis kjøretøyet er parkert på veiskulderen, må du varsle andre trafikanter med en varseltrekant eller tilsvarende i samsvar med aktuell lovgivning for landet du befinner deg i.