Tilbake til listen

NAKKESTØTTER FORAN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Løfte nakkestøtten

Trekk nakkestøtten oppover til passende høyde. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Senke nakkestøtten

Trykk på knappen 3 og før nakkestøtten ned til passende høyde. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Fjerne nakkestøtten

Hev nakkestøtten til høyeste stilling (vipp seteryggen bakover ved behov). Trykk på knapp 3, og løft nakkestøtten for å løsne den.

Sette på plass nakkestøtten

Undersøk om stengene på nakkestøtten er rene 2.

Sett stangen med hakket i spor 1 som har en låseknapp 3.

Sett nakkestøttestengene i hullene (vipp seteryggen bakover ved behov).

Trykk på 3-knappen, og skyv nakkestøtten så langt det går. Juster den deretter til passende høyde. Kontroller at stengene 2 på seteryggen er godt festet.

Nakkestøtten er en viktig sikkerhetskomponent. Påse at den er på plass og i riktig posisjon. Avstanden mellom hodet og del A skal være så liten som mulig. Øverste del av hodet skal være på linje med øverste del av nakkestøtten.