Tilbake til listen

NAKKESTØTTER BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nakkestøttene 2 på sidesetene bak kan ikke justeres.

Stilling for bruk av den midtre nakkestøtten.

Løft den midtre nakkestøtten 1 til den stanser når du skal bruke den i høyeste stilling. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Oppbevaringsstilling for nakkestøtten.

Trykk på knappen A og senk nakkestøtten 1 helt ned.

Den nederste stillingen til nakkestøtten er bare for oppbevaring. Den bør ikke stå i denne stillingen når det sitter noen i setet.

Fjerne nakkestøtten.

Løft nakkestøtten til den stanser, trykk på knapp A og fjern nakkestøtten.

Sette på plass en nakkestøtte.

Skyv stengene ned i hullene, trykk på knapp A og skyv ned nakkestøtten. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Nakkestøtten er en sikkerhetskomponent. Kontroller at den er montert riktig og i riktig posisjon. Toppen av nakkestøtten skal være så nærme toppen av hodet som mulig.