Tilbake til listen

MANUELT KLIMAANLEGG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

1 Justering av lufttemperaturen.

2 Luftresirkulering.

3 Klar sikt-funksjon.

4 Justering av viftehastigheten.

5 Stanse systemet.

6 Fjerning av is/dugg på bakruten og sidespeilene (kjøretøyavhengig).

7 Klimaanlegg.

8 Justering av luftflyten i kupeen.

Varsellamper

A Lufttemperatur.

B Luftresirkulering.

C Viftehastighet.

D Luftfordelingen i kupeen.

Slå klimaanlegget på eller av

Når du trykker på knappen 7, slås klimaanlegget på (varsellampen lyser) eller av (varsellampen er av).

Klimaanlegget brukes til å:

- senke temperaturen i kupeen;

- fjerne kondens raskere.

Klar sikt-funksjon

Trykk på knapp 3: Den integrerte varsellampen tennes.

Denne funksjonen fjerner raskt dugg og is fra frontruten, bakruten, sidevinduene foran og sidespeilene (avhengig av kjøretøyet). Klimaanlegget og funksjonen for å fjerne is på bakruten må være aktivert.

Trykk på knappen 6 for å slå av funksjonen for oppvarming av bakruten. Den integrerte varsellampen slås av.

Trykk en gang til på knapp 3 for å avslutte funksjonen.

Luftfordelingen i kupeen

Det finnes fem alternativer for luftfordeling. Vri kontrollen 8 og velg et alternativ.

Luftfordelingen vises på markøren D.

õ All luften føres da til duggfjerningsventilene for frontruten og sidevinduene foran.

÷ Luftflyten fordeles mellom alle lufteventilene, fotbrønnene og duggfjerningsventilene for sidevinduene og frontruten.

ó Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

G Luftflyten føres til lufteventilene i dashbordet, fotbrønnene foran og (kjøretøyavhengig) til fotbrønnene i andre seterad.

J Luftflyten føres til dashbordventilene.

Aktivere luftresirkulering

Trykk på knapp 2: Varsellampen B tennes. I dette tilfellet hentes luften fra kupeen og resirkuleres uten at det tilføres luft utenfra.

Luftsirkulering fungerer slik:

- Isolerer kjøretøyet mot luft utenfra (kjøring i områder med mye forurensning osv.).

- Senker temperaturen i kupeen så raskt som mulig.

Hvis du bruker luftresirkulering for lenge, kan det danne seg kondens på rutene og passasjerene kan oppleve ubehag som følge av at det ikke tilføres frisk luft til kupeen. Vi anbefaler derfor at du setter klimaanlegget tilbake til normal modus (luft utenfra) så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften. Det gjør du ved å trykke en gang til på knappen 6.

Variere viftehastigheten

Du kan å øke eller redusere viftehastigheten ved å trykke på knappene 4.

Viftehastigheten vises på markøren C.

Systemet er deaktivert (OFF): Viftehastigheten er null (kjøretøyet står i ro). Du kan imidlertid fortsatt kjenne en liten luftstrøm når kjøretøyet beveger seg.

Justere lufttemperaturen

Vri kontroll 1 for å oppnå ønsket temperatur. Jo flere streker som vises A, jo høyere er temperaturen.

Når klimaanlegget brukes over lengre tid, kan det bli kaldt. Vri kontrollen 1 mot høyre for å øke temperaturen.

Lufttemperaturen vises på markøren A.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Start motoren og trykk på knapp 6. Driftssymbolet vises.

Denne funksjonen brukes til rask fjerning av is og dugg på bakruten samt fjerning av is på sidespeilene (kjøretøyavhengig).

Trykk en gang til på knapp 6 for å avslutte funksjonen.

Duggfjerningen stopper automatisk.

Slik stanser du systemet

Trykk på knapp 5 OFF for å stanse systemet (den integrerte varsellampen tennes).

Avisingsfunksjonen kan ikke brukes når anlegget kjører i luftresirkuleringsmodus for å unngå fare for kondens på frontruten. Funksjonen starter klimaanlegget i normal modus. Det integrerte lyset i knappen 7 tennes ikke.

HEATING/VENTILATION

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme