Tilbake til listen

LUFTEVENTILER, LUFTUTTAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Midtre lufteventiler

Luftflyt

Flytt kontrollknotten 10 (forbi motstandspunktet).

Oppover: Lukke.

Nedover: Full åpning.

Retning

Flytt markørene 9 til ønsket stilling.

Sidelufteventiler

Luftflyt

Flytt kontrollknotten 11 (forbi motstandspunktet).

Oppover: Lukke.

Nedover: Full åpning.

Retning

Flytt markørene 12 til ønsket stilling.

Ikke legg til noe i kjøretøyets ventilasjonskrets (for eksempel for å fjerne dårlig lukt).

Det er fare for skade eller brann.