Tilbake til listen

KUPÉBELYSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartleserlys

Trykk på bryter 1 for å få:

- permanent belysning;

- Lyset slukkes umiddelbart.

Merk: I kjøretøy med navigeringssystem kan du bruke multimedieskjermen til å deaktivere og aktivere kupélysene som tennes når dørene eller bagasjerommet åpnes. Du finner mer informasjon om dette i Del 1 under Tilpasningsmeny for kjøretøyinnstillinger.

Når dørene eller bagasjerommet låses opp og åpnes, tennes lese- og fotbrønnlysene midlertidig.

Når dørene er godt lukket, vil låsing eller start av motoren føre til at kupélysene slukkes.

Lys i hanskerommet

Lyset 2 tennes når du åpner hanskerommet.

Belysning i midtkonsollen

Lyset 3 tennes når motoren startes.

Bagasjeromslys

Lysene 4 tennes når du åpner bagasjelokket.

WELCOME SCENARIO

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme