Tilbake til listen

KLOKKE OG UTENDØRSTEMPERATUR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Display 1

Kjøretøy med en multimedieskjerm, navigeringssystemer osv.

Klokkeslettet og utetemperaturen vises på multimedieskjermen 1.

Se håndboken for utstyret.

Indikator for temperatur ute

Merk:

Når utendørstemperaturen er -3 °C og +3 °C, blinker °C-tegnet (viser fare for dannelse av is på veien).

Indikator for temperatur ute

Ettersom dannelsen av is er knyttet til klimaeksponering, lokal luftfuktighet og temperatur, er ikke temperaturen ute nok til å kunne oppdage is.

Hvis den elektriske tilførselen kuttes (batteriet kobles fra, ødelagt tilførselsledning osv.), går klokken automatisk tilbake til riktig klokkeslett etter noen minutter når systemet har fått informasjon via GPS.