Tilbake til listen

KLIMAANLEGG: informasjon og betjeningsinstruksjoner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Råd om bruk

I enkelte situasjoner (klimaanlegget slått av, luftsirkulering aktivert, viftehastighet er null eller lav osv.) kan du oppleve at det danner seg kondens på vinduene og frontruten.

Hvis det er kondens, bruker du funksjonen Klar sikt til å fjerne den. Bruk deretter klimaanlegget i automatisk modus for å hindre ytterligere kondens.

Drivstofforbruk

Du vil som regel oppleve en viss økning i drivstofforbruket (spesielt ved bykjøring) når klimaanlegget er slått på.

Hvis klimaanlegget i bilen din ikke har en automatisk modus, bør du slå det av når du ikke trenger det.

Råd for å redusere forbruk og bidra til å bevare miljøet

Kjør med lufteventilene åpne og vinduene lukket.

Hvis kjøretøyet har vært parkert i solen, må du holde dørene åpne litt for å slippe ut den varme luften før du starter motoren.

Vedlikehold

Se kjøretøyets servicehefte for inspeksjonsintervallene.

Funksjonsfeil

Som en generell regel bør du alltid kontakte en autorisert forhandler ved en feil.

- Redusert ytelse for fjerning av is og dugg eller klimaanlegg.

Dette kan være på grunn av at filterpatronen for kupeen blir tett.

- Det kommer ikke kald luft.

Sjekk at kontrollene er riktig angitt, og at sikringene er i god stand. Hvis ikke slår du av systemet.

Det er vann under kjøretøyet

Etter lengre bruk av klimaanlegget, er det normalt at det er vann under kjøretøyet. Dette er på grunn av kondens.

Kjøretøy utstyrt med ECO-modus

Når den er aktivert, kan ECO-modus redusere ytelsen til klimaanlegget. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Kjøreanbefaling, økonomisk kjøring.

Ikke legg til noe i kjøretøyets ventilasjonskrets (for eksempel for å fjerne dårlig lukt).

Det er fare for skade eller brann.

Bruk klimaanlegget regelmessig, selv i kaldt vær. Kjør det minst én gang per måned i ca. 5 minutter.

Kjølemiddelkretsen må ikke åpnes. Væsken kan skade øyne og hud.

Kjølevæskekretsen (hvorav enkelte komponenter er hermetisk lukket) kan inneholde fluorholdige klimagasser.

Avhengig av kjøretøy finner du følgende informasjon på etiketten A som er festet i motorrommet.

Plasseringen av informasjonen på en eventuell A-etikett er avhengig av kjøretøyet.

Ñ Type kjølemiddelvæske

Type olje i klimaanleggkretsen

Antennbart produkt

Se førerhåndboken

Vedlikehold

Mengde av kjølemiddelvæske som finnes i kjøretøyet.

x,xxx kg

Globalt oppvarmingspotensial (CO2-ekvivalenter).

GOP xxxxx

Mengde i kilo og CO2-ekvivalenter.

CO2 ekv x,xx t

Kjølemiddelkretsen må ikke åpnes. Væsken kan skade øyne og hud.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av (du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Starte og stanse motoren).