Tilbake til listen

KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Drivstofforbruk blir dokumentert i samsvar med en standard foreskrevet metode. Denne er lik for alle produsenter, og gjør at kjøretøyene kan sammenlignes med hverandre. Forbruk i sanntid er avhengig av hvordan kjøretøyet blir brukt, hva slags utstyr som er montert og brukerens kjørestil. Vi anbefaler følgende for å optimalisere drivstofforbruket.

De ulike kjøretøyene har forskjellige funksjoner som gjør det mulig å redusere drivstofforbruket.

- turtelleren;

- varselindikator for skifte av gir;

- Kjørestilvarsling;

- Tursammendrag og råd om økonomisk kjøring via multimedieskjermen;

- ECO-modus;

- Stop and Start (se informasjonen om Stop and Start -funksjonen i Del 2).

Frihjulfunksjon

For kjøretøy med en automatisk girkasse ved gasspådragsreduksjon (med foten av gasspedalen) og bytting til frihjul funksjon, (automatisk nøytral) reduseres motorbremsing og dette gjør at du kan kjøre lengre uten å akselerere for å spare drivstoff (kjøretøyavhengig).

Varsellampen lyser i instrumentpanelet:

- i grått når kjøretøyet ikke er i frihjulmodus;

- i grønt eller hvitt når kjøretøyet er i frihjulmodus (automatisk nøytral) (kjøretøyavhengig).

I instrumentpanelet

Informasjonsskjermen organiseres og tilpasses basert på tilpasningsstilen til instrumentpanelet som er valgt fra multimedieskjermen.

Turtallsmåleren med ECO-sone 1

Når du kjører i ECO, er det enklere å optimere drivstofforbruket i de fleste tilfeller.

Varselindikator for skifte av gir 2

En varsellampe i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig) varsler om det beste tidspunktet for å gire opp eller ned for å sikre et optimalt drivstofforbruk.

Š gir opp;

gir ned.

Du kan redusere drivstofforbruket ditt merkbart ved å følge denne varslingen regelmessig.

Kjørestilvarsling 3

Informer deg om kjørestilen din i sanntid. Dette vises med varsellampen 3.

Desto flere blader det er på 3-varslingen, desto jevnere og mer økonomisk kjører du.

Du kan redusere drivstofforbruket ditt merkbart ved å følge denne indikatoren regelmessig.

Du finner informasjon om aktivering/deaktivering av kjørestilvarsling i instruksjonene for multimediesystemet.

På flerfunksjonsskjermen

Tursammendrag

Når du stanser motoren, vises Tursammendrag på 4-skjermen, slik at du kan vise informasjon om den siste kjøreturen.

På flerfunksjonsskjermen

Tursammendrag

Når du stanser motoren, vises Tursammendrag på 4-skjermen, slik at du kan vise informasjon om den siste kjøreturen.

Denne omfatter:

- Gjennomsnittlig drivstofforbruk;

- Antall kjørte miles/kilometer;

- Antall miles/kilometer totalt. Dette tilsvarer kjøring uten drivstofforbruk (bremsing og/eller kjøring uten foten på gasspedalen).

Det vises en samlet poengsum fra 0-100 slik at du kan evaluere hvor økonomisk du kjører. Jo høyere poengsum, jo lavere er drivstofforbruket.

Du får råd om hvordan du kan kjøre mer økonomisk.

Dine favorittreiseruter blir lagret, slik at du kan sammenligne forbruket etter hver tur og med andre som kjører samme strekning.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

ECO-modus

ECO-modus er en funksjon som gir optimalt drivstofforbruk. Den påvirker visse kjøreoperasjoner (akselerasjon, girskifte, fartsholder, fartsreduksjon osv.).

Begrenset akselerasjon gir lavere drivstofforbruk ved bykjøring og kjøring i omliggende områder.

Du finner informasjon om hvordan du aktiverer/deaktiverer frihjulmodus i avsnitt 1 under Tilpasningsmeny for kjøretøyinnstillinger.

Aktivere funksjonen

Du kan aktivere funksjonen:

- ved å trykke på bryteren 4,

- Fra navigasjonsmenyen på multimedieskjermen (kjøretøyavhengig) (du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.).

Varsellampen lyser i instrumentpanelet for å bekrefte at den er aktivert.

Når du kjører, kan du avslutte ECO-modusen midlertidig for å forbedre motorytelse.

Det gjør du ved å trykke gasspedalen bestemt helt inn.

ECO-modus aktiveres igjen når du tar foten vekk fra gasspedalen.

Deaktivere funksjonen

Trykk på bryteren 4.

Varsellampen i instrumentpanelet slukkes for å bekrefte at den er deaktivert.

Kjøreanbefaling, økonomisk kjøring

Atferd

- Det er bedre å kjøre varsomt inntil motoren har nådd normal driftstemperatur, enn å la den varme opp mens bilen står i ro.

- Fart koster.

- Dynamisk kjøring med hyppig akselerasjon og bremsing koster mye drivstoff i forhold til tiden du sparer.

- Ikke dra turtallet til topps i de lavere girene.

Bruk alltid så høyt gir som mulig.

- Unngå brå akselerasjon.

- Brems så lite som mulig. Hvis du oppfatter en hindring eller bratt sving i god tid, er det bare å foten vekk fra gasspedalen.

- Ikke prøv å holde samme hastighet opp en bakke. Ikke akselerer mer enn du ville gjort på flat vei. Hold foten i samme stilling på gasspedalen.

- I moderne kjøretøyer er det unødvendig å dobbeltclutche og gi gass før du stanser motoren.

- Dårlig vær, oversvømte veier:

Unngå å kjøre gjennom vann som er høyere enn den nedre kanten på hjulfelgen.

Førerhindring

På førersiden må du bare bruke matter som er egnet for kjøretøyet, festet med forhåndstilpassede komponenter og kontrollere tilpasningen regelmessig. Ikke legg én matte over en annen.

Det er fare for at de kan kile seg fast i pedalene.

Dekk

- Et dekk med for lite luft øker drivstofforbruket.

- Velg trykk for høyeste tillatte hastighet eller anbefalt trykk fra tabellen i førerdøren for å sikre lavest mulig drivstofforbruk (du finner mer informasjon om dekktrykk i avsnitt 4).

- Hvis du bruker andre dekk enn de som er anbefalt, kan du oppleve økt drivstofforbruk.

Råd om bruk

- Bruk helst ECO-modusen.

- Elektrisitet er drivstoff - slå av alle elektriske komponenter som du egentlig ikke trenger. Men: (Sikkerhet først), bruk alltid lys ved dårlig sikt (se og bli sett).

- Bruk lufteventilene. Drivstofforbruket øker med 4 % hvis du kjører med vinduene åpne i 100 km/t.

- Ikke fyll opp tanken helt til kanten for å unngå at det flyter over.

- I kjøretøyer med klimaanlegg er det normalt med økt drivstofforbruk (spesielt ved bykjøring) når det er i bruk. Hvis kjøretøyet er utstyrt med et manuelt klimaanlegg, bør du slå det av når det ikke er behov for det.

Anbefalinger for å redusere forbruket og bidra til å beskytte miljøet:

Hvis kjøretøyet har vært parkert i solen, må du holde dørene åpne litt for å slippe ut den varme luften før du starter motoren.

- Ikke kjør rundt med et tomt takstativ.

- Bruk heller en tilhenger for større gjenstander.

- Hvis du har en campingvogn på slep, bør denne utstyres med en riktig innstilt vindavviser.

- Unngå å bruke bilen over svært korte avstander (korte turer med lange ventetider), fordi motoren aldri kommer opp i normal driftstemperatur.