Tilbake til listen

FØRERSETE MED ELEKTRISKE KONTROLLER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Justere setepolstringen:

- For å justere lengden på setebasen bruker du bryteren 1.

- Flytte setet fremover eller bakover

Beveg bryter 2 fremover eller bakover.

- Heve og senke seteputen

Beveg bryter 2 oppover eller nedover.

Justere seteryggen:

For å vippe seteryggen: Beveg toppen av bryter 3 fremover eller bakover.

Justering av korsryggstøtten

Senk håndtak 4 for å øke støtten, og løft det for å minske den.

Oppvarmede seter

Slå på tenningen og trykk på bryter 5 for det aktuelle setet. Varsellampene i bryteren tennes.

Systemet bestemmer automatisk om det er behov for oppvarming. Når du trykker en gang til på knappen, stilles temperaturen ned. Med et tredje trykk blir varmen slått av.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Kontroller at seteryggene er skikkelig låst på plass.

Vi anbefaler at du ikke legger seteryggene for langt tilbake for å sikre at virkemåten til setebeltene ikke reduseres.

Ingenting bør plasseres på gulvet (foran føreren) da disse gjenstandene kan skli under pedalene ved brå bremsing og dermed hindre funksjonen til disse.