Tilbake til listen

ELEKTRISKE VINDUER, FAST SOLTAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disse systemene virker

- når motoren går;

- når tenningen er av til en av fordørene åpnes (begrenset til omtrent 12 minutter).

- når tenningen er av, og fordørene er lukket, etter at startknappen er trykket inn.

Trykk eller dra bryteren for å løfte eller senke et vindu til ønsket høyde (vinduene bak åpnes ikke helt).

Fra førersetet bruker du bryter:

1 for førersiden;

2 for forsetepassasjersiden;

3 og  5 for baksetepassasjerene.

Fra passasjersetene bruker du bryter 6.

Passasjersikkerhet

Føreren kan hindre alle passasjerer i å bruke de elektriske vinduene for passasjerene bak ved å trykke på bryteren 4.

Førerens ansvar

Forlat aldri kjøretøyet med kortet eller nøkkelen i kupéen når det er et barn, voksen som ikke kan ta vare på seg selv, eller et kjæledyr i den - selv ikke en kort stund. De kan være en fare for seg selv eller andre ved å starte motoren eller aktivere utstyr (som girspaken eller elektriske vinduer). Hvis en del av kroppen settes fast, reverserer du retningen på vinduet umiddelbart ved å trykke på den relevante bryteren.

Fare for alvorlig personskade.

Unngå å legge gjenstander mot et halvåpent vindu. Spolen til det elektriske vinduet kan bli skadet.

Ett-trykkmodus

Denne modusen fungerer i tillegg til betjeningen av de elektriske vinduene beskrevet tidligere.

Trykk kort på vindusbryteren, eller trekk den så langt den går. Vinduet heves eller senkes helt. Hvis du trykker på bryteren igjen, slutter vinduet å bevege seg.

Umulig å bruke ett trykks elektrisk vindu

Ett trykks elektrisk vindu er utstyrt med varmebeskyttelse: Hvis du trykker på bryteren for vinduet mer enn seksten ganger etter hver andre, går det i beskyttelsesmodus (låser vinduet).

Du kan:

- Bruk den elektriske vindusbryteren kort og med intervaller på ca. 30 sekunder.

- Når motoren går, låses vinduet opp etter ca. 20 minutters inaktivitet på den elektriske vindusbryteren.

Merknad: Hvis vinduet kjenner motstand når det lukkes (f.eks. fra en tregren e.l.), stopper det og senkes noen få centimeter.

Vinduslukking med fjernkontroll

(kjøretøy med 4 ett-trykks elektriske vinduer).

Når dørene låses fra utsiden:

- hvis du trykker på førerdørens låseknapp to ganger

eller

- hvis du trykker på låseknappen på kortet to ganger etter hverandre mens håndfrimodus brukes

alle vinduene og soltaket lukkes automatisk (kjøretøyavhengig)

Vi anbefaler at systemet bare brukes når kjøretøyet kan ses tydelig og ingen befinner seg i det.

Forsikre deg om at ingen del av kroppen din (arm, hånd e.l.) stikker ut av kjøretøyet når du lukker vinduene.

Fare for alvorlig skade.

Funksjonsfeil

Hvis det er en feil når du lukker et vindu, går systemet tilbake til normal modus. Dra i bryteren det gjelder, så ofte som nødvendig for å lukke vinduet (vinduet lukkes gradvis), hold bryteren (fortsatt på lukkesiden) i ett sekund, og senk eller løft vinduet helt for å initialisere systemet på nytt.

Kontakt eventuelt din godkjente forhandler.

Fast soltak

Åpning av skjermen

Trekk i bryteren 7 og kjør den til ønsket stilling.

Lukking av skjermen

Trykk på bryteren 7 og kjør den til ønsket stilling.

Automatisk bruk

Trekk eller trykk bryter 7 kort helt ut/inn: Solskjermen lukkes eller åpnes helt. Hvis du aktiverer bryteren igjen, slutter skjermen å bevege seg.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

REAR DOORS

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme